Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi

TIPOGRAFI BUCUREȘTENI DIN VEACUL AL XVIII-LEA. POPA STOICA IACOVICI ȘI FAMILIA SA

Continuăm seria evenimentelor din cadrul proiectului „Patrimoniu tipărit 2.0” cu un potret de tipograf: preotul Stoica Iacovici.

 

Răsfoind cărţile bisericeşti imprimate la Bucureşti în prima jumătate a secolului al XVIII-lea un nume apare frecvent: „prea cucernicul între preoţi, popa Stoica Iacovici tipograful”. Majoritatea cărților publicate în oraş în această vreme, în limba română sau greacă, sunt tipărite de popa Stoica Iacovici (1715-1749). Apoi mai întâlnim un alt Iacovici tipograf – Radu (1731-1743) şi mai târziu un Stoicovici – Iordache (1760-1767).

 

Alţi doi tipografi Stoicovici apar în această vreme şi la Episcopia Buzăului -  Ioan (1743) şi Ghinea (1767-1768). Cine au fost toţi aceştia, care sunt relaţiile de rudenie între ei, ce cărţi au tipărit şi la ce tipografii au fost angajaţi? Sunt  întrebări la care se vor oferi răspunsuri pe baza surselor documentare cercetate, în care un loc important îl ocupă cărţile imprimate de acești tipografi. După îndelungate peregrinări, unele dintre acestea au ajuns în fondul de carte veche al Bibliotecii Muzeului Municipiului Bucureşti.

 

Invitat:

 

          Dr. Daniela Lupu, Șef serviciu Documentare, Bibliotecă, Arhivă în cadrul Muzeului Municipiului București

 

Data și ora:

 

           16 octombrie 2018, ora 18:00

 

Locația

 

           Sala de lectură, Biblioteca Muzeului Municipiului București, Bd. Lascăr Catargiu, nr. 21 (Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”).

 

Participarea este liberă, pe bază de înscriere. Vă rugăm să trimiteți un scurt e-mail la adresa: contact@m3culture.ro.

 

Evenimentul face parte din proiectul „Patrimoniu tipărit 2.0”, un demers care continuă dezvoltarea Catalogului tipăriturilor românești vechi (început în 2017), ce își propune să genereze resurse educaționale și o bază de date cu informații despre unitățile bibliografice care constituie opera tipografică românească, de la începuturi și până la anul 1830.


Proiectul a fost inițiat de Asociația MetruCub – resurse pentru cultură, iar în 2018 se dezvoltă în parteneriat cu Biblioteca Sfântului Sinod, Institutul Național al Patrimoniului, Biblioteca Muzeului Municipiului București, Biblioteca Metropolitană București și Asociația Moara de hârtie.


Proiectul cultural este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.