Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi

TIPOGRAFI BUCUREȘTENI DIN VEACUL AL XVIII-LEA. BARBU BUCUREȘTEANUL

Dacă la întâlnirea din 16 octombrie am vorbit despre preotul Stoica Iacovici, de data aceasta ne îndreptăm atenția asupra lui Barbu Bucureșteanul, unul dintre meșterii tipografi mai puțin cunoscuți din secolul al XVIII-lea.

După ce și-a terminat ucenicia într-una din tipografiile bucureștene, Barbu și-a căutat de lucru în Moldova, debutând ca meșter la Tipografia Episcopiei din Rădăuți în 1744. Întors la București în 1747, a fost angajat la Tipografia Mitropoliei Ungrovlahiei, unde a condus atelierul și a instruit ucenicii până în jurul anului 1758, când a murit din cauza ciumei.
 
Cunoaștem doar frânturi din viața sa, dar punând cap la cap toate datele avute la îndemână vom încerca să creionăm portretul acestui meșter tipograf din controversatul veac fanariot. Trei exemplare din cărțile imprimate de Barbu Bucureșteanul se păstrează în fondul de carte veche al Bibliotecii Muzeului Municipiului București.


Invitat:
          Dr. Daniela Lupu, Șef serviciu Documentare, Bibliotecă, Arhivă în cadrul Muzeului Municipiului București.

 

Data și locul:

         23 octombrie 2018, ora 18.00, Sala de lectură, Biblioteca Muzeului Municipiului București - Bd. Lascăr Catargiu, nr. 21 (Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”)
 
Participarea este liberă, pe bază de înscriere. Trimiteți un scurt e-mail la adresa contact@m3culture.ro.

 

Evenimentul face parte din proiectul „Patrimoniu tipărit 2.0”, un demers care continuă dezvoltarea Catalogului tipăriturilor românești vechi (început în 2017), ce își propune să genereze resurse educaționale și o bază de date cu informații despre unitățile bibliografice care constituie opera tipografică românească, de la începuturi și până la anul 1830.

 

Proiectul a fost inițiat de Asociația MetruCub – resurse pentru cultură, iar în 2018 se dezvoltă în parteneriat cu Biblioteca Sfântului Sinod, Institutul Național al Patrimoniului, Biblioteca Muzeului Municipiului București, Biblioteca Metropolitană București și Asociația Moara de hârtie.

Proiectul cultural este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.