Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi

DESPRE CARTE, TIPAR ŞI SOCIETATE ÎN VREMEA DOMNITORILOR NICOLAE ŞI CONSTANTIN MAVROCORDAT

Asociaţia MetruCub – resurse pentru cultură şi partenerii săi, Biblioteca Sfântului Sinod şi Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi (MNHCV), au plăcerea să vă invite joi, 2 noiembrie, începând cu ora 18.00 la o discuţie despre rolul tipăriturilor în reforma societăţii româneşti în timpul domniei lui Nicolae şi Constantin Mavrocordat. Evenimentul va avea loc la sediul MNHCV din str. Londra nr. 39 (Bucureşti).

 

În cadrul întânirii vom avea parte de o prezentarea din partea doamnei dr. Daniela Lupu, Şef Serviciu Documentare, Bibliotecă, Arhivă în cadrul Muzeul Municipiului Bucureşti.

 

Oameni învăţaţi şi cu experienţă politică, domnitorii Mavrocordaţi au înţeles importanţa cuvântului tipărit în politica de reformare internă a societăţii româneşti, precum şi în consolidarea şi apărarea Ortodoxiei. Nicolae Mavrocordat şi fiul său, Constantin au patronat şi editat cărţi în limba română şi greacă, au înfiinţat şcoli, tipografii şi biblioteci. Totodată s-au folosit de carte pentru a-şi construi o imagine de principi luminaţi în ochii Occidentului, la care se raportează tot mai des şi a cărui apreciere aspiră să o capteze. Prin promovarea creaţiilor literare proprii sau a măsurilor juridice în presa vremii, principii fanarioţi au dorit să se prezinte Europei ca exponenţi ai civilizaţiei în acea lume de la marginile sale, considerată, de mulţi dintre oamenii politici şi savanţii Occidentului, barbară.


Daniela Lupu este licenţiată a Facultăţii de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi în 1992, doctor în istorie al aceleaşi facultăltăţi în 2009, expert bunuri istorico-documentare - domeniul Carte Veche Românească din 2003. De la absolvirea facultăţii a lucrat ca muzeograf pe domeniul  carte de patrimoniu la Muzeul Judeţean Buzău în perioada 1993-2005, la Muzeul Hărţilor şi Cărţii Vechi în anii 2005-2006, apoi din 2007 până în prezent la Muzeul Municipiului Bucureşti, din 2015 ocupând funcţia de şef Serviciu Documentare, Bibliotecă, Arhivă. Autoare a mai multor articole referitoare la istoria cărţii şi tiparului publicate în reviste de specialitate şi în volume colective.  A publicat în 2009 cartea Tiparul şi cartea în Ţara Românească între 1716 şi 1821 (Casa Editorială Demiurg, Iaşi), reeditată în 2014 într-o formă revăzută şi adăugită cu titlul Tiparul şi cartea din Ţara Românească în epoca domniilor fanariote (Ed. Muzeului Municipiului Bucureşti).

 

Vă rugăm să confirmaţi participarea la eveniment până miercuri, 1 noiembrie, la adresa contact@m3culture.ro.

 

Evenimentul face parte din proiectele „Catalogul online al tipăriturilor româneşti vechi” şi „Catalogul online al tipăriturilor bucureştene vechi”, implementate de Asociaţia MetruCub – resurse pentru cultură (www.m3culture.ro) în parteneriat cu Biblioteca Sf. Sinod (www.bibsinod.ro) şi Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi (www.muzeulhartilor.ro).

 

Proiectul cultural-editorial www.tipariturivechi.ro este cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional şi finanţat în cadrul Programului cultural Bucureşti Oraş participativ de către Primăria Municipiului Bucureşti prin Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti ARCUB.