Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi

CARTE DE IERTARE A PĂCATELOR (BUCUREȘTI, 1745)

Silvestru (patriarh, Antiohia). Alia

SFATURI ÎN POST (BUCUREȘTI*, 1776)

Grigorie al II-lea (mitropolit, Ungrovlahia). Alia

CARTE DE IERTARE A GREȘELILOR (BUCUREȘTI*, 1784)

Avraam al II-lea (patriarh, Ierusalim). Alia

PROCLAMAȚIE (BUCUREȘTI*, 1821)

Tudor Vladimirescu. Alia

CIRCULARĂ (BUCUREȘTI*, 1823)

Dimitrie Grigorie Ghica. Alia

CARTE CĂTRE PÂRCĂLABI (BUCUREȘTI, 1827)

Dimitrie Grigorie Ghica. Alia

ÎNȘTIINȚARE (BUCUREȘTI, 1828)

C. Moroiu, Ion Heliade Rădulescu. Alia