Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi

DECRETUL PATRIARHULUI PARTENIE (IAȘI, 1642)

Partenie (patriarh, Constantinopol). Alia

FORMULAR (ROMAN, 1700)

Iacov Barnovschi (episcop, Roman). Alia

EDICT (VIENA, 1701)

Leopold I (Împărat, Austria). Alia

HRISOV (TÂRGOVIȘTE, 1714)

Ștefan Cantacuzino. Alia

CARTE DE IERTARE A PĂCATELOR (NECUNOSCUT, 1740)

Partenie (patriarh, Constantinopol). Alia

HRISOV (IAȘI, 1741)

Constantin Mavrocordat. Alia

LISTA DEMNITARILOR (RÂMNIC, 1741)

Partenie (patriarh, Constantinopol). Alia

HRISOV (IAȘI, 1742*)

Constantin Mavrocordat. Alia

INSTRUCȚIUNI (CLUJ, 1744)

Maria Tereza. Alia

CARTE DE IERTARE A PĂCATELOR (BUCUREȘTI, 1745)

Silvestru (patriarh, Antiohia). Alia

PORUNCĂ (BLAJ, 1747)

Maria Tereza. Alia

HRISOV (IAȘI, 1756)

Constantin Racoviță. Alia

HRISOV (IAȘI*, 1757)

Constantin Racoviță. Alia

CARTE DE MAZIL (IAȘI, 1758)

Ioan Teodor Callimachi. Alia

DESPRE LEMNUL SFINTEI CRUCI (IAȘI, 1759)

Iacov Stamati (mitropolit, Moldova). Alia

ORDONANȚĂ (BLAJ, 1766)

Maria Tereza. Alia