Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi

HRISOV (IAȘI, 1741)

Constantin Mavrocordat. Alia

HRISOV (IAȘI, 1742*)

Constantin Mavrocordat. Alia

PROCLAMAȚIE (BUCUREȘTI*, 1821)

Tudor Vladimirescu. Alia

CIRCULARĂ (BUCUREȘTI*, 1823)

Dimitrie Grigorie Ghica. Alia

CARTE CĂTRE PÂRCĂLABI (BUCUREȘTI, 1827)

Dimitrie Grigorie Ghica. Alia