Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi

ÎNVĂȚĂTURI (CÂMPULUNG, 1642)

Tipărituri româneşti

RĂSPUNSUL ÎMPOTRIVA CATEHISMULUI CALVINESC (MĂNĂSTIREA DEALU*, 1645)

Varlaam (mitropolit, Moldova). Tipărituri româneşti

URMAREA LUI HRISTOS (MĂNĂSTIREA DEALU, 1647)

Thomas a Kempis. Tipărituri româneşti

MYSTIRIO (TÂRGOVIȘTE, 1651)

Tipărituri româneşti

CATEHISM CREȘTINESC (ROMA, 1677)

Robert Bellarmin. Tipărituri româneşti

ÎNTÂMPINARE CONTRA PRIMATULUI PAPEI (IAȘI, 1682)

Nectarie (patriarh, Ierusalim). Tipărituri româneşti

CONTRA ERESURILOR (IAȘI, 1683)

Simeon (arhiepiscop, Salonic). Tipărituri româneşti

ÎNTÂMPINARE LA PRINCIPIILE CATOLICE (BUCUREȘTI, 1690)

Meletie Sirigu. Tipărituri româneşti

MANUAL CONTRA SCHISMEI PAPISTAȘILOR (BUCUREȘTI, 1690)

Maxim Peloponesianul. Tipărituri româneşti

CAPITOLE ÎNDEMNĂTOARE (BUCUREȘTI, 1691)

Vasile Macedoneanul. Tipărituri româneşti

MĂRGĂRITARE (BUCUREȘTI, 1691)

Sf. Ioan Gură de Aur. Tipărituri româneşti

PRAVOSLAVNICA MĂRTURISIRE (BUZĂU, 1691)

Petru Movilă. Tipărituri româneşti

TOMUL ÎMPĂCĂRII (IAȘI, 1692-1694)

Coressi Gheorghe, Ioan Nomofilax, Macarie Macri, Matei Vlastaris, Theodor Agallianul. Tipărituri româneşti

MANUAL CONTRA LUI IOAN KARIOFIL (IAȘI, 1694)

Dositei Notara (patriarh, Ierusalim). Tipărituri româneşti

CATEHISM CATOLIC (TRNAVA, 1696)

Tipărituri româneşti

CUVÂNT PANEGIRIC LA ... MARELE CONSTANTIN (SNAGOV, 1697)

Gheorghe Maiota. Tipărituri româneşti

MANUAL DESPRE CÂTEVA NEDUMERIRI (SNAGOV, 1697)

Ioan Karyophylles. Tipărituri româneşti

TOMUL DRAGOSTEI ASUPRA LATINILOR (IAȘI, 1698)

Dositei Notara (patriarh, Ierusalim). Tipărituri româneşti

CARTE SAU LUMINĂ (SNAGOV, 1699)

Maxim Peloponesianul. Tipărituri româneşti

FLOAREA DARURILOR (SNAGOV, 1700)

Tipărituri româneşti