Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi

CATEHISM (IAȘI, 1642)

Tipărituri româneşti

CARTE ROMÂNEASCĂ DE ÎNVĂȚĂTURĂ (IAȘI, 1643)

Varlaam (mitropolit, Moldova). Tipărituri româneşti

ȘAPTE TAINE (IAȘI, 1644)

Eustratie (logofăt). Tipărituri româneşti

LITURGHIER (IAȘI, 1679)

Tipărituri româneşti

PSALTIRE (IAȘI, 1680)

Tipărituri româneşti

ÎNTÂMPINARE CONTRA PRIMATULUI PAPEI (IAȘI, 1682)

Nectarie (patriarh, Ierusalim). Tipărituri româneşti

CONTRA ERESURILOR (IAȘI, 1683)

Simeon (arhiepiscop, Salonic). Tipărituri româneşti

PARIMIILE PESTE AN (IAȘI, 1683)

Tipărituri româneşti

TOMUL ÎMPĂCĂRII (IAȘI, 1692-1694)

Coressi Gheorghe, Ioan Nomofilax, Macarie Macri, Matei Vlastaris, Theodor Agallianul. Tipărituri româneşti

MANUAL CONTRA LUI IOAN KARIOFIL (IAȘI, 1694)

Dositei Notara (patriarh, Ierusalim). Tipărituri româneşti

DIVANUL (IAȘI, 1698)

Dimitrie Cantemir. Tipărituri româneşti

TOMUL DRAGOSTEI ASUPRA LATINILOR (IAȘI, 1698)

Dositei Notara (patriarh, Ierusalim). Tipărituri româneşti

SINOPSIS (IAȘI, 1714)

Tipărituri româneşti

ARĂTAREA CREDINȚEI ORTODOXE (IAȘI, 1715)

Sf. Ioan Damaschin. Tipărituri româneşti

LITURGHIER (IAȘI, 1715)

Tipărituri româneşti

ANTOLOGHION (IAȘI, 1726)

Tipărituri româneşti

OCTOIH (IAȘI, 1726)

Tipărituri româneşti