Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi

HRISOV (TÂRGOVIȘTE, 1714)

Ștefan Cantacuzino. Alia

LISTA DEMNITARILOR (RÂMNIC, 1741)

Partenie (patriarh, Constantinopol). Alia

CARTE DE IERTARE A PĂCATELOR (BUCUREȘTI, 1745)

Silvestru (patriarh, Antiohia). Alia

SFATURI ÎN POST (BUCUREȘTI*, 1776)

Grigorie al II-lea (mitropolit, Ungrovlahia). Alia

ENCICLICA (RÂMNIC*, 1781*)

Filaret (episcop Râmnic, mitropolit Ungrovlahia). Alia

CARTE DE IERTARE A GREȘELILOR (BUCUREȘTI*, 1784)

Avraam al II-lea (patriarh, Ierusalim). Alia

PROCLAMAȚIE (BUCUREȘTI*, 1821)

Tudor Vladimirescu. Alia

CIRCULARĂ (BUCUREȘTI*, 1823)

Dimitrie Grigorie Ghica. Alia