Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi

MULŢUMIRI

 

Acest site se bazează pe contribuţia voluntară a numeroase persoane şi instituţii, fără de care demersul nostru ar fi fost mult mai limitat. Vrem să mulţumim celor care ne-au sprijinit oferindu-ne timpul şi expertiza lor:

 

- Dlui dr. Doru Bădără - pentru prezentarea „Tiparul românesc în epoca brâncovenească

 

- Dnei dr. Daniela Lupu - pentru prezentarea „Despre carte, tipar și societate în vremea domnitorilor Nicolae și Constantin Mavrocordat

 

- Dlui Daniar Mutalâp - pentru sprijinul acordat în transliterarea unor texte.

 

- Dlui Florin Caloianu - pentru sprijinul acordat în extragerea de referinţe bibliografice.

 

Ilustrarea articolelor a fost posibilă prin amabilitatea Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, a Bibliotecii Sfântului Sinod, precum şi a unor colecţionari privaţi.