Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi

CUVÂNT PANEGIRIC LA MARTIRUL ȘTEFAN (BUCUREȘTI, 1702)

Ștefan Brâncoveanu. Tipărituri româneşti

CUVÂNT PANEGIRIC LA ADORMIREA NĂSCĂTOAREI (BUCUREȘTI, 1703)

Ștefan Brâncoveanu. Tipărituri româneşti

ÎNVĂȚĂTURĂ DOGMATICĂ (BUCUREȘTI, 1703)

Sevastos Kymenitul . Tipărituri româneşti

CUVÂNT LA PATIMA CEA MÂNTUITOARE (BUCUREȘTI, 1704)

Radu Brâncoveanu. Tipărituri româneşti

TOMUL BUCURIEI (RÂMNIC, 1705)

Tipărituri româneşti

CUVÂNT LA PATIMA DOMNULUI (RÂMNIC, 1706)

Gheorghe Maiota. Tipărituri româneşti

CUVÂNT PANEGIRIC LA SFÂNTUL NICOLAE (RÂMNIC, 1706)

Radu Brâncoveanu. Tipărituri româneşti

PANOPLIA DOGMATICĂ (TÂRGOVIȘTE, 1710)

Alexios Comnenos. Tipărituri româneşti

CATAVASIER (TÂRGOVIȘTE, 1713)

Tipărituri româneşti

ARĂTAREA CREDINȚEI ORTODOXE (IAȘI, 1715)

Sf. Ioan Damaschin. Tipărituri româneşti

DESPRE OFICII (TÂRGOVIȘTE, 1715)

Chrisant (patriarh, Ierusalim). Tipărituri româneşti

ISTORIA PATRIARHILOR IERUSALIMULUI (BUCUREȘTI, 1715-1719)

Dositei Notara (patriarh, Ierusalim). Tipărituri româneşti

SFATURI CREȘTINO-POLITICE (BUCUREȘTI, 1715)

Antim Ivireanul. Tipărituri româneşti

ISTORIA SFÂNTĂ (BUCUREȘTI, 1716)

Alexandru Mavrocordat. Tipărituri româneşti

DESPRE DATORII (BUCUREȘTI, 1719)

Nicolae Mavrocordat. Tipărituri româneşti

MANUAL DESPRE PURCEDEREA DUHULUI SFÂNT (BUCUREȘTI, 1728)

Hristofor Emborocomitu. Tipărituri româneşti