Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi

Colecția include tipărituri pe care unii bibliologi le-au integrat în categoria tipăriturilor românești, dar care nu îndeplinesc criteriile stabilite pentru acest catalog.

Caută după

mai puţine filtre

HRISOV (IAȘI*, 1757)

Constantin Racoviță. Alia

CARTE DE MAZIL (IAȘI, 1758)

Ioan Teodor Callimachi. Alia

DESPRE LEMNUL SFINTEI CRUCI (IAȘI, 1759)

Iacov Stamati (mitropolit, Moldova). Alia

ORDONANȚĂ (BLAJ, 1766)

Maria Tereza. Alia

ORDONANȚĂ (VIENA, 1768)

Maria Tereza. Alia

PROCLAMAȚIA LUI RUMIANȚOV (IAȘI, 1770)

Petru Alexandrovici Rumianțov. Alia

PROCLAMAȚIA LUI RUMIANȚOV (IAȘI, 1771)

Petru Alexandrovici Rumianțov. Alia

ASSERTIONES (CLUJ, 1774)

Avraam Mehesi. Alia

SFATURI ÎN POST (BUCUREȘTI*, 1776)

Grigorie al II-lea (mitropolit, Ungrovlahia). Alia

PORUNCA (BLAJ, 1777*)

Maria Tereza. Alia