Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi

ECHIPA

 

Consultanți științifici

 

Gabriel Mihăilescu este conferențiar la Facultatea de Litere a Universității din București, unde ține cursuri și seminare de istoria literaturii române, din 1991. Este specializat în domeniul culturii și al literaturii românești vechi. Este doctor în filologie din anul 2000. Lucrarea sa de doctorat, Universul baroc al Istoriei ieroglifice. Între retorică și imaginar, a fost publicată, în 2002, la Fundația Națională pentru Știință și Artă. Pentru un alt volum al său de studii de medievistică, Viața Sfintei Maria Egipteanca. Cele mai vechi traduceri, manuscrise și versiuni (București, Ed. Universității din București, 2008), a primit, în 2010, premiul „B. P. Hasdeu” al Academiei Române.

 

Policarp Chițulescu este arhimandrit, consilier patriarhal, director al Bibliotecii Sfântului Sinod din Bucureşti, licențiat în filologie-teologie, doctor în teologie, expert în bibliofilie, manuscrise, carte rară. Autor al mai multor cărți și studii de istorie (a cărții, în special). Domeniile principale de activitate şi interesele de cercetare gravitează în jurul istoriei textelor, mentalităţilor, ideilor, bibliotecilor. Ultimele cărţi publicate: Valori bibliofile din biblioteca istorică a Mănăstirii Radu Vodă din Bucureşti, București, 2016; Antim Ivireanul - Opera tipografică (coordonator, co-autor), Editura Institutului Cultural Român, Bucureşti, 2016.

 

Curator

 

Mihai Iacob este cercetător în domeniul educației, cu un interes deosebit pentru modul în care activitățile educaționale centrate pe artă și patrimoniul au un efect asupra grupului țintă. Începând din 2013, prin intremediul unei serii de proiecte dedicate promovării cooperării dintre profesionișiti din domeniul artei și patrimoniului și profesioniști din domeniul educației, a luat parte la dezvoltarea rețelei Cultura în educație. Printre publicațiile coordonate se numără: „Arta în școală: concepte și practici” (2016) și „Cultura în școală. Ghid pentru artiști și operatori culturali” (2016).