Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi
anterior următor

PSALTIRE (BRAȘOV, 1568)

Informaţiile din BRV1 sunt preluate după un articol al lui G. Săulescu (1875)2, dar nu au putut fi verificate de alt cercetător. Informațiile se bazează pe un glosar alcătuit de autor. Chiar dacă ele se vor dovedi a fi reale, cu siguranță au fost distorsionate de practica autorului de a substitui termeni slavi cu termeni de origine latină. Mareș & Gheție înclină spre a crede că această tipăritură a existat3.

1. BRV vol. I (1903), pg. 52-53.

1. BRV vol. I (1903), pg. 52-53.

2. Glosariul Psaltirei lui Koresi din 7076 (1568) elaboratu de George Săulescu, în Buciumul Romanu, I, Iaşi 1875, pg. 289-304.

3. Gheție, I. & Mareș, Al. (1985) Originile scrisului în limba română, Ed. Științifică și enciclopedică, București, pg. 304.

Trimite sugestia ta aici!

Câmpurile cu * sunt obligatorii