Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi
anterior următor

PALIA (ORĂȘTIE, 1582)

Particularitățile lingvistice constatate aparțin graiului bănățeano-hunedorean. Din punct de vedere lexical, fonetic și morfologic, Palia se distinge prin unicitate, comparativ cu restul tipăriturilor și manuscriselor în limba română datând din secolul al XVI-lea.

 

Pentru prima oară într-un text românesc își face apariția etnonimul "român", nu "rumân" (la plural).

 

S-a concluzionat, în urma studiului filologic, că versiunile care au stat la baza tălmăcirii în limba română sunt ediția maghiară a Pentateuchului, tipărită la Cluj în 1551, de către Heltai Gáspár (care a folosit texte în ebraică, latină (una din edițiile Vulgatei) și germană) și o versiune slavonă a Bibliei (Iosif Popovici, 1911; Mario Roques, 1925).

 

Palia a fost parțial editată cu caractere chirilice, de Mario Roques (în 1925), iar apoi integral, în transcriere interpretativă, de Viorica Pamfil (1968) și Vasile Arvinte (în 2005-2007).

„De în mila lui Domnedzeu Eu Șerban diiacu meșteru mare a tiparelor și cu Marien diiac dăîndu în mâna noastră ceaste cărți cetind și ne plăcură și leam scris voo fraților români, și le cetiți că veți afla întru eale mărgăritariu scumpu și vistieriu nesfârșit. Cunoaște-veți folosul buneaților și plata păcatelor dela Domnedzeu întru ceaste cărți. Scrisuseau ceaste sf[i]nte anii 7090, Porojdestva Hrist[o]vo: 1582. Msța iule 14 în cetate în Orăștie.”

Reprezintă tălmăcirea "Genezei" (Bitia) și a "Exodului" (Ishod), din Vechiul Testament, deși fuseseră traduse toate cele cinci cărți canonice de la începutul Sfintei Scripturi (Pentateuchul), după cartea cu același Pentateuchul imprimat de Heltai Gáspár, în 1551.

 

Cuprinsul este imprimat pe ultima filă liminară:

Aciasta e parte Paliei  de întâi. Amu Cinci cărți ale lui Moiysi pr[o]rocu; carele sâmt întorse și scose den limba jidovească pre greceaște, dela greci sârbeaște, și întralte limbi den acelea scose pre limbă rumânească. Cărțile iară cese chemă scriptură sf[â]ntă dentru rostu Domului dzis și grăit. Și se ținu în beseareca sf[â]ntă sântu acestea numele lor: DENTÂNIU 1. Bitieia. 2. Ishod [scris Isholl]. 3. Levia. 34. Cisla. 5. Thorozakon. 6. cartea lu Is[us] Naviin: cu alt nume, Iosie. 7. cartea giudeațelor : Otsou [?]. 8. cartea Ruteei: Rut, 9. cartea lu Samoil pr[o]rocul: dentâniu. 10. cartea lu Samoil pr[o]rocul: adoa. 11. cartea împăraților, iară deîntâne, 12. cartea împăraților adoa: aceste patru se chema sârbește Țrsva, 13. paralipomen sâmt 3 cărți, 14. Ezdra. 15. Neemie. 16. Ester. 17. cartea lu Iov pătriarhul. 18. Psaltirea lui David pr[o]roc. 19. cartea mândriei lui Solomon ce se chemă pricite dentâniu. 20. adoa carte de mândria iară alu Solomon. 21. atreia carte alu Solomon, de propovedanie de aicea se încep cărțile pr[o]rocilor mari. 22. cartea lu Isaiia pr[o]orocu; 23. cartea alu Eremiei pr[o]orocu. 24. alu Ezechiil pr[o]orocu. 25. alu Daniil prorocul. Acelor 12 proroci mai mici. 26. Osia pr[o]roc. 27. Ioil prorocul. 28. Amos proroc. 29. Avdie proroc. 30. Iona prorocul. 31. Mehie proroc. 32. Naum proroc. 33. Avvaco proroc. 34. Sofonie proroc. 35. Avghia proroc. 36. Zaharie proroc. 37. Malahie proroc.”

1. BRV vol. I (1903), pg. 93-98.

2. Cartojan, Nicolae (1940) Traducerea Paliei de la Orăștie, În: Istoria literaturii române vechi, Vol. 1, București, 

3. Curtius, Ernest (1970) Palia de la Orăștie, În: Literatura europeană și evul mediu latin. București.

4. Fejes, Denisa (1982) Palia de la Orăștie - monument al limbii române literare vechi, În : Revista Comisiei Naționale Române pentru UNESCO, Nr. 4.

5. Gheție, Ion (1982) Locul Paliei de la Orăștie în dezvoltarea limbii române literare, În : Limba română , Nr. 6.

6. Goția, Anton (1982) Între Palia de la Orăștie și Biblia de la București, În : Cercetări de lingvistică , Nr. 1.

7. Pamfil, Viorica (1957) Calcuri româno-maghiare în "Palia de la Orăștie", În : Cercetări de lingvistică.

8. Pamfil, Viorica (1958) Elemente regionale în lexicul "Paliei de la Orăștie", În : Cercetări de lingvistică.

9. Popovici, Iosif (1911) Palia de la Orăștie, București.

10. *** (1984) Palia de la Orăștie (1582-1982), Studii și cercetări de istorie a limbii și literaturii române, Editura Eminescu București.

Biblioteca Academiei Române (București)

Acest articol incorporează informații puse la dispoziție de Institutul Național al Patrimoniului, prin intermediul data.gov.ro

Trimite sugestia ta aici!

Câmpurile cu * sunt obligatorii