Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi
anterior următor

OCTOIH (BRAȘOV, 1567)

-

Fiindcă Cel în Treime închinat Dumnezeu a binevoit să înzestreze biserica Sa cu felurite cărți întru mărirea și folosul celor ce vor ceti, râvnind cu ajutorul Sfântului Duh și cu dragoste pentru dumnezeieștile și sfintele biserici, am scris această carte pentru mântuirea sufletului, Octoih întru împlinirea măririi a Celei în trei fețe în unitate închinatei Dumnezeiri; rugăm ca tinerii și cei crescuți și bătrânii citind-o, cântând-o sau scriind-o, întru dragostea lui Hristos, să o indrepte.Iar pe noi, cari cu osârdie la această treabă ne-am străduit, să ne binecuvinteze,ca prin aceștia slăvind pe Tatăl și din El, Sfântul Fiu și cu El, pe Preasfântul Duh, de la care vine totul. Aici vom primi smerenie, milă, iar acolo cu această lumină ne vom lumina cu harul. Amin.


Cu poruncă jupânul Lorinț, diacul din Brașov și cei patru ucenici s-au trudit întru aceasta și au scris această carte în anul 7075 (1567).  S-a început această, carte în ianuarie 20 și s-a isprăvit în luna iunie, în ziua de 20, în cetatea Brașov.

1. BRV vol. IV (1944), pg. 9-10.

Biblioteca Academiei Române (București)
Trimite sugestia ta aici!

Câmpurile cu * sunt obligatorii