Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi
anterior următor

EVANGHELIE CU ÎNVĂŢĂTURĂ (BRAȘOV, 1581)

 Această "Cazanie a doua" a lui Coresi este considerată o capodoperă din punct de vedere literar, tehnic și artistic și a servit drept model cazaniilor tipărite ulterior.  Ea reprezintă traducerea "Omiliilor" patriarhului bizantin Ioan XIV Calecas, prin intermediarul în limba slavonă trimis de arhimandritul Serafim, mitropolitul Țării Românești. Este vorba de "Evangelije učitel'noe" - cazania imprimată de marele tipograf rus Ivan Fedorov la Zabłudów, Polonia, în 1569, la cererea hatmanului Grigorie Hotkievici.

 

Cartea a fost reeditată la Alba Iulia în 1641.

Tipar negru și roșu, cu caractere mici; signatură chirilică pe prima și pe ultima pagină a fiecărui caiet.

Pe verso-ul foii care cuprinde titlul se află "Prědislovie knigi siiu" (”prefața acestei cărți)” întocmită de Lucas Hirscher. "Evanghelia cu învățătură" cuprinde predici pentru toate duminicile și sărbătorile anului, începând cu Duminica vameșului și a fariseului.

În fața titlului, un ornament reprezentând blazonul judelui Brașovului. Textul evanghelic începe sub un frontispiciu xilogravat, cu motive vegetale; la sfârșitul volumului se află stema cetății Brașov. Alte ornamente: la începutul anumitor capitole, mici frontispicii cu entrelac-uri macariene prezente și în ornamentația letrinelor.

1. BRV vol. I (1903), pg. 85-93.

Biblioteca Academiei Române (București)

Acest articol incorporează informații puse la dispoziție de Institutul Național al Patrimoniului, prin intermediul data.gov.ro

Trimite sugestia ta aici!

Câmpurile cu * sunt obligatorii