Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi
anterior următor

CEASLOV (BUCUREȘTI, 1826)

Cartea este  tipărită cu roșu și negru (numele domnitorului, al mitropolitului și  titlul sunt scrise cu roșu), cu textul în limba rusă, are  16 p. numerotate + 279 de pagini numerotate separat care cuprind Ceaslovul propriu-zis, cu 20-22 rânduri pe pagină. Deoarece am consultat exemplarul în format digital nu i-am putut stabili dimensiunea exactă.

 

Redăm mai jos traducerea textului paginii de titlu:

Întru slava sfintei celei de o ființă, de viață făcătoarei și nedespărțitei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, din porunca binecredinciosului și preaînțeleptului domnul nostru Grigorie Dimitrie Ghica Voievod, cu binecuvântarea preaosfințitului nostru mitropolit al Ungrovlahiei D. Grigorie s-a tipărit cartea aceasta numită Ceasoslov, după traducerea de la Moscova În tipografia din București în anul de la Facerea lumii 7334, iar de la nașterea în trup a lui Dumnezeu Cuvântul, 1826, indictionul 14, luna iunie.

 

Pe versoul foii de titlu scrie: „În tipografia domnilor efori: boierul Răducanu Clincean biv vel stolnic, boierul Dimitrche Toplicean biv vel serdar. Ostenitorii acestei cărți: Anastasie H[agi] Gheorghe Polizois, a bunilor H[agi] Ioan Bacaloglu și Ștefan Eustatie Popovici.”

 

Ornamentica și structura cărții sunt aceleași cu cele din edițiile Ceasosloavelor rusești de la București din 1825 și 1828, inclusiv prefața. Cele trei tipărituri au fost destinate pentru creștinii din Bulgaria.

 

În timp ce ediția de față are un număr mai mic de pagini pentru că utilizează un corp de literă mai mic, cele două ediții rusești din 1825 și 1828  au 16-18 rânduri pe pagină și un număr mai mare de pagini. Exemplarul bibliografiat de noi se află la Biblioteca Națională din Sofia sub cota 26.14a I.

 

-
Biblioteca Națională a Bulgariei (Sofia)
Trimite sugestia ta aici!

Câmpurile cu * sunt obligatorii