Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi
anterior următor

PSALTIRE (BUCUREȘTI, 1824)

Cartea este de format in 4°, tipărită cu roșu și negru (numele domnitorului, al mitropolitului, titlul și locul de apariție sunt scrise cu roșu), cu textul în limba rusă, are 42 p. numerotate + 453 de pagini numerotate, cu 19 rânduri pe pagină.

 

Ornamentica și structura cărții sunt aceleași cu cele din ediția a doua a Psaltirii rusești de la București din 1830. Trebuie să remarcăm că Psaltirea conține un foarte bogat repertoriu de gravuri semnate în cea mai mare parte de Constantie ieromonahul și Ghervasie monahul. Dintre acestea, două sunt în plină pagină: la p.42: Împăratul David cu un hrisov desfășurat în mână pe care scrie în românește Miluiește-mă…Ps.100, iar o alta reprezintă Despărțirea Mării Roșii în două de către Moise (p.344). Pe lângă letrine, vignete și ornamente de final de text, sunt prezente numeroase frontispicii cu ornamente vegetale având în mijloc cuvântul O Theos și Maria; unele înfățișează stema Țării Românești ori Sfânta Treime și cei patru Evangheliști. Unele gravuri sunt nesemnate: Nașterea Domnului- p.14, Botezul Domnului- p.28, 193, Soborul Tuturor Sfinților- p. 275. Există frontispicii care ocupă o jumătate de pagină sau chiar o pagină întreagă și care sunt  semnate în cartuș, în partea inferioară Ieromonah Constantie:  Învierea Domnului- p.47, Mironosițele la mormântul Domnului- p. 64, Vindecarea slăbănogului de la Vitezda- p. 81, Înălțarea Domnului- p. 101, 301, Vindecarea orbului- p. 120, Mântuitorul Hristos la fântâna lui Iacob- p. 135, Încredințarea lui Toma- p.210, Cel vechi de zile- p. 244. Ghervasie monahul semnează gravura cu Pogorârea Sfântului Duh- p. 226.

 

Redăm mai jos traducerea textului paginii de titlu:

Întru slava sfintei celei de o ființă, de viață făcătoarei și nedespărțitei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, din porunca binecredinciosului și preaînțeleptului domnul nostru Grigorie Dimitrie Ghica Voievod, cu binecuvântarea preaosfințitului nostru mitropolit al Ungrovlahiei Domnul Grigorie s-a tipărit cartea aceasta numită Psaltire, acum întâi scoasă după traducerea de la Moscova cu îndreptarea, cheltuiala și osteneala lui Anastasie Hagi Gheorghe Polizois, a bunilor Ioan Bacaloglu și Ștefan Popovici. În tipografia din București. În anul de la Facerea lumii 7332, iar de la nașterea în trup a lui Dumnezeu Cuvântul, 1824, indictionul 12, luna iunie.

 

Bibliografia Românească Veche nu cunoaște decât ediția a doua a Psaltirii rusești tipărite la București, în 1830 (BRV III, nr. 1495, pp.704-706). De aceea, importanța acestei Psaltiri rezidă în aceea că ne descoperă în ce an a apărut ediția I. Se pare că anul 1824 a fost foarte bogat în tipărituri rusești finanțate de către aceiași trei binefăcători ai creștinilor rusofoni: Anastasie Hagi Gheorghe Polizois, Ioan Bacaloglu și Ștefan Popovici, lista de cărți plătite de ei prelungindu-se, astfel cu încă o ediție. Fiind destinate spațiului din afara României, aceste ediții sunt rare la noi. Exemplarul bibliografiat de noi se păstrează la Biblioteca Națională din Sofia sub cota 249.

Primele 42 de pagini cuprind Simbolul sau mărturisirea de credință a Sf. Ierarh Atanasie cel Mare (pp.3-6), Expunere pe scurt despre credință, în întrebări și răspunsuri (pp.7-10) și alte diferite îndrumări și rânduieli tipiconale (pp.11-41). Textul Psaltirii propriu-zise are 453 pagini cu numerotare separată (ultima pagină are trecut greșit nr. 455).

-
Biblioteca Națională a Bulgariei (Sofia)
Trimite sugestia ta aici!

Câmpurile cu * sunt obligatorii