Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi
anterior următor

CEASLOV (SIBIU, 1824)

Descrierea acestei tipărituri este de dată recentă1, ea nefiind repertoriată în BRV sau alte cataloage.

Tipărituri a fost descrisă pe baza a de două imagini, care reprezintă pagina de titlu, respectiv paginile 270 și 271. Conținutul paginii de titlu este: „Ceasoslov acum într-acestași chip tipărit supt stăpânirea Prealuminatului, și Preaînălțatului împărat al Austriei Franțisc întâilea. Sibiu. În tipografia lui Ioann Bart. 1824.

 

Comparând pagina de titlu cu cea a ediției din 1822, observăm că ele diferă în principal prin ancadrament și anul de tipărire menționat.

 

Conținutul, aranjamentul textului și elementele decorative aferente paginilor 270 și 271 din ediția 1824 par identice cu cele din ediția 1822 , despre care știm că este foarte apropiată de cele din 18252 și  18263.

Chițulescu, Policarp (2015) Completări şi îndreptări la Bibliografia Românească Veche, în Revista Română de Istorie a Cărții, An XII (2015) – Nr. 12, p. 36-38.

1. Chițulescu, Policarp (2015) Completări şi îndreptări la Bibliografia Românească Veche, în Revista Română de Istorie a Cărții, An XII (2015) – Nr. 12, p. 36.

2. Poenaru, Daniela (1973), Contribuții la bibliografia românească veche, Târgoviște, pg.137-140.

3. Pavel, Eugen (1980) Cîteva adăugiri şi precizări la Bibliografia Românescă Veche, în Cercetări de Lingvistică, XXV, nr.
2, p. 238.

Trimite sugestia ta aici!

Câmpurile cu * sunt obligatorii