Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi
anterior următor

BUCVAR (BUCUREȘTI, 1824)

 

Nu cunoaștem vreo descriere a acestei tipărituri în literatura românească de specialitate. Prezenta descriere a fost făcută de Arhim. Policarp Chițulescu după un exemplar digitizat de Biblioteca Națională a Bulgariei.

 

Textul foii de titlu este:

 

"Bucvar pentru învățătura pruncilor tipărită întocmai după Bucvarul de la Moscova

Cu cheltuiala lui Anastasie Hagi Gheorghe Polizois, a bunilor Ioan Bacaloglu și Ștefan Popovici

În tipografia din București în anul 1824, luna iulie."

 

Pe versoul foii de titlu o gravură cu un ostaș care ține în mână un filacter cu litere mari și de pe care citesc trei copii. În cartuș, în partea inferioară, îndemnul:  Îndoit căutați ucenici (la slove n.n.)! Această gravură se găsește și în Bucoavnele tipărite în limba română la București în 1824 și 1825.

 

Pe foaia de titlu sunt mai multe ștampile de bibliotecă dintre care una semnificativă arată că Bucoavna a făcut parte din Biblioteca lui Costache Popovici din Brăila care a dăruit-o Bibliotecii Naționale din Kotel în anul 1928. Pe forzaț la început, o etichetă cu cota actuală a cărții la Biblioteca Națională din Sofia: 24.9a I.


Întrucât am consultat cartea în format electronic, nu am putut stabili formatul real al filelor. Cartea este tipărită cu roșu și negru (titlul și locul de apariție sunt scrise cu roșu), are 56 de pagini, cu 19 rânduri pe pagină. Ornamentica este asemănătoare cu cea a Ceaslovului apărut în limba română la București în 1825 (letrine roșii și negre, frontispicii, vignete) din care amintim: p. 4 frontispiciu floral cu un medalion în centru cu literele IS HS; p. 5 un frontispiciu cu un triunghi în centru și literele HS; p.16 un frontispiciu cu un triunghi în centru și cuvântul O Theos; p.10 un ornament de final de text cu doi îngeri care duc în mâini un coș cu flori etc.

 

Aceasta este prima ediție, urmâtoarea apărând în 1825.

p. 1 Foaia de titlu

p. 2 Gravura cu soldatul și copiii

p.  3 Tabelul slovelor

pp. 4-15 Literele și grupurile de litere

pp. 16-21 Scurte învățături morale

pp. 22-28 Rugăciuni

pp. 29-51 Catehismul pe scurt

pp. 52-55 Rugăciuni

p. 56 Tabla înmulțirii

Kempgen, Sebastian (2015) Slavic Alphabet Tables. Volume 2 (1527-1956), University of Bamberg Press Bamberg, pg. 160-167.

Biblioteca Națională a Bulgariei (Sofia)
Trimite sugestia ta aici!

Câmpurile cu * sunt obligatorii