Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi
anterior următor

BUCOAVNĂ (CHIȘINĂU, 1815)

Bucoavna, tipărită la Chișinău în 1815, este considerată prima carte de conţinut didactic din Basarabia, tipărită după anexarea acestui teritoriu de Rusia ţaristă în anul 1812.

 

A apărut în 1200 de exemplare, prin contribuţia Mitropolitului și Exarhului Gavriil Bănulescu-Bodoni (1812-1821) și a fost destinată elevilor Seminarului teologic din acest oraș.

 

În prezent sunt cunoscute două exemplare: primul, incomplet se află în Biblioteca Institutului de Istorie Naţională din cadrul Facultăţii de Litere, București1 și a doilea în biblioteca Mănăstirii Dragomirna2. Primul exemplar a fost descris în Bibliografia Românească Veche3, iar cel de la Mănăstirea Dragomirna este complet și prezintă: două foi de gardă, foaia de titlu + 24 file nenumerotate, cu legătura din carton, piele la cotor4 .

 

Unii cercetători5 6 7 consideră ca ar exista și o ediţie anterioară, datată cu 22 decembrie 1814, făcând referire la o listă a cărţilor, publicată de A. Stadniţchi și preluată înainte de 1892 de la Lev St. Mateevici, profesor la Seminarul teologic din Chişinău, transferat la seminarul din Odesa, afirmaţie care nu are acoperire documentară8.

 

Este foarte probabil ca lucrările la tipărirea Bucoavnei să fi început la sfârșitul anului 1814 și terminate înainte de luna august a anului 1815, când a fost definitivată Liturghia.

1. Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 205, inventar1, dosar 5813. Despre cercetarea plângerii arhimandritului Sinesie și al tipografului Ignatie, adresată mitropolitului Gavriil,  referitoare la banii cheltuiţi în sumă de 3630 lei și 3048 pentru tipărirea cărţilor. 14.12.1821-19.12.1821, 28 f.

2. Bianu, Ioan & Simonescu, Dan (1944) Bibliografia Românească Veche. Tomul IV. Adăogiri şi îndreptări. 1508-1830, de , Bucureşti, Atelierele Socec & Co., 373 p.

3. Ciobanu, Ștefan (1992) Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă, Chişinău, Editura enciclopedică „Gheorghe Asachi”, 272 p. il. 

4. Danilov, Maria (2018) Carte și cenzură în Basarabia (1812-1917), Chișinău, Epigraf, 400 p. 

5. Haneș, Petre V. (1920) Scriitori basarabeni, București, Editura Librăriei Alcalay & Co., 1920, 263 p.

6. Mitric, Olimpia (2005) Cartea românească veche în județul Suceava. Catalog, Cuvânt înainte de prof. dr. docent I. C. Chițimea. Ed. a 2-a revăzută. Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare”. 359 p.

7. Mitric, Olimpia (2015) O raritate bibliografică imprimată la Chișinău (1815), în Biblioteca Mănăstirii Dragomirna, în Magazin bibliologic. Chișinău 1-4, p. 65-74.

8. Stadnițchi, A. (1892) Бессарабская экзаршеская типография при Кишиневском архиерейском доме, în Кишиневские Епархиальные Ведомости (неофициальная часть), 1-2, с. 13-37.

1. Mitric, Olimpia (2015) O raritate bibliografică imprimată la Chișinău (1815), în Biblioteca Mănăstirii Dragomirna, în Magazin bibliologic. Chișinău 1-4, p. 65.

2. Mitric, Olimpia (2005) Cartea românească veche în județul Suceava. Catalog, Cuvânt înainte de prof. dr. docent I. C. Chițimea. Ed. a 2-a revăzută. Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare”. p. 256.

3. Bianu, Ioan & Simonescu, Dan (1944) Bibliografia Românească Veche. Tomul IV. Adăogiri şi îndreptări. 1508-1830, de , Bucureşti, Atelierele Socec & Co., p. 143.

4. Mitric, Olimpia (2015) O raritate bibliografică imprimată la Chișinău (1815), în Biblioteca Mănăstirii Dragomirna, în Magazin bibliologic. Chișinău 1-4, p. 67.

5. Mitric, Olimpia (2015) O raritate bibliografică imprimată la Chișinău (1815), în Biblioteca Mănăstirii Dragomirna, în Magazin bibliologic. Chișinău 1-4, p. 66.

6. Danilov, Maria (2018) Carte și cenzură în Basarabia (1812-1917), Chișinău, Epigraf, p. 184.

7. Ciobanu, Ștefan (1992) Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă, Chişinău, Editura enciclopedică „Gheorghe Asachi”, p. 66. 

8. Stadnițchi, A. (1892) Бессарабская экзаршеская типография при Кишиневском архиерейском доме, în Кишиневские Епархиальные Ведомости (неофициальная часть), 1-2, p . 31.

Trimite sugestia ta aici!

Câmpurile cu * sunt obligatorii