Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi
anterior următor

REGULAMENT PENTRU OSTAȘII SÂRBI (BLAJ, 1748)

 Prima realizare tipografică de la Blaj a fost semnalată și publicată de N. Iorga1 fiind vorba despre o foaie volantă care cuprindea tot o poruncă imperială a Mariei Tereza datată 1747, august 27, avându-l ca tipograf pe Dimitrie Pandovici. Cu toate că N. Iorga a descris foaia volantă din 1747, arătând că tiparul blăjean a început mai devreme de 1750, această foaie nemaifiind văzută de altcineva, a fost pusă la îndoială. Din acest motiv, Regulamentul nostru demonstrează că la Blaj exista în 1748 activitate tipografică în toată puterea cuvântului.

 

Tipăritura de față se adaugă realizărilor cunoscutului  tipograf  Dimitrie Pandovici care a lucrat cu întreruperi în tipografia Episcopiei Râmnicului între 1730-1745, în cea a Mitropoliei din București (între 1742-1743) și din 1747 la Blaj unde se înființase o tipografie chiar atunci2. Acum avem dovada că această tipografie blăjeană era funcțională încă de la începuturile ei.

 

Tipografia din Blaj a mai tipărit și alte Porunci ale împărătesei Maria Tereza, în 17663 și 1777 .

Prezenta descriere a fost făcută de Arhim. Policarp Chițulescu. Pagina de titlu are următorul text în limba sârbă:

 

Regulament pentru ostașii sârbi pe anul 1747 cu instrucțiuni din partea măritei și crăieștii împărății, tipărit în tipografia arhierească din capitala Blaj. Anul 1748, luna iulie, ziua 15. De Dimitrie Pandovici Tip(ograful).


Cartea de format in 4° are [1] + 14 file numerotate, tipar monocrom cu negru, textul este în limba sârbă și are ca autor pe împărăteasa  Maria Tereza a cărei pecete este reprodusă la finalul cărții. Exemplarul descris de noi (după o variantă digitală) se păstrează la Biblioteca Fundației Matca Sârbească (Библиотека Матице српске) și poartă cota: PI8 Sr.IV 17.1 /221.381. La finalul acestui exemplar se află o însemnare în limba latină (greu lizibilă) datată 1748, întărită cu pecete de ceară, fiind menționat orașul Carlovitz.

Chițulescu, Policarp (2015) Completări şi îndreptări la Bibliografia Românească Veche, în Revista Română de Istorie a Cărții, An XII (2015) – Nr. 12, p. 32.

Biblioteca Fundației Matca Sârbească

1. Iorga, Nicolae Studii și documente cu privire la istoria românilor. Scrisori și inscripții ardelene-maramureșene, București, 1906, doc. XCI, p. 46.

2. Repertoriul tipografilor, gravorilor, patronilor, editorilor cărților românești (1508-1830), coord. Eva Mârza, Florin Bogdan, Ed. Astra Museum, Techno Media, Sibiu, 2013, p. p. 220.

3. BRV IV, nr. 139, 140, p. 82; nr. 163, p. 93.

Trimite sugestia ta aici!

Câmpurile cu * sunt obligatorii