Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi
anterior următor

SYNTAGMATION (SNAGOV, 1695)

O nouă carte imprimată cu osteneala Sf. Antim se adaugă acum bogatului său repertoriu. Este vorba de o carte în limba greacă, tipărită la Snagov, în anul 1695 septembrie 1, cu cerneală roșie și neagră. Titlul ei complet, redat în traducere sună astfel: Broșură (Syntagmation) cuprinzând Imnul Acatist [al Maicii Domnului] și două canoane mângâietoare cu rugăciunile lor către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, cu Rânduiala Miezonopticii, a Hexapsalmului [Psalmii Utreniei] și a Ceasului întâi și a Pavecerniței. Acum nou tipărită și afierosită Prealuminatului și Preaînălțatului, Preaîmpodobitului Stăpânitor și Voievod al întregii Ungrovlahii, Domnul Domn Ioan Constantin Brâncoveanu Voievod. De către cel mai mic între ieromonahi Antim din Iviria. În Sfânta Mănăstire- a Intrării în Biserică [a Maicii Domnului] -a Snagovului, în anul 1695 în luna septembrie 1.


Noua tipăritură aduce informații mai exacte asupra începerii activității tipografiei de la mănăstirea Snagov. Până acum, prima tipăritură ieșită din noile teascuri de la Snagov era considerată Orânduiala Slujbei Sf. Constantin și Elena. purtând ca an de apariție 1696. Acum, nou descoperita tipăritură Syntagmation imprimată în 1695 septembrie 1 devansează cu un an începutul activității tipografice de la mănăstirea Snagov. Totodată, Syntagmation este și prima tipăritură grecească de la Snagov, nu Antologhionul din 1697 cum se știa până acum; tot în 1697, apăruseră, în grecește, lucrarea lui Ioan Cariofil, Manual despre câteva nedumeriri și Panegiricul despre Marele Constantin al lui Gheorghe Maiota.

 

Sf. Antim a venit la Snagov în 1694. El a organizat, ca egumen, viața liturgică de acolo, dotând totodată, instalația tipografică cu toate cele necesare, inclusiv cu personal calificat. Tipografia a fost domnească până în 1701, când proprietar a devenit Sf. Antim.

 

Îndată ce materialul tipografic a fost gata la Snagov, prima carte a apărut la 1 septembrie 1695. Se vede treaba că garnitura de literă grecească a fost prima completă, de vreme ce prima carte ieșită din noua tiparniță este grecească. Următoarea carte, apărută în 1696, va fi tipărită cu literă chirilică, în românește și slavonește, întru cinstirea ocrotitirilor spirituali ai domnitorului martir Constantin Brâncoveanu.

Cartea este de format in 8 ° (15 cm X 12 cm), are 46 de pagini și este numerotată cu litere din alfabetul grecesc, începând chiar cu foaia de titlu. Titlul este scris tot cu două culori, foaia de titlu conținând și câteva ornamente tipografice modulare.Pe versoul foii de titlu se găsește stema domnitorului Constantin Brâncoveanu reprezentând corbul Țării Românești cu inițialele chirilice ale voievodului: I(o) K(onstantin) B(râncoveanu) V(oievod) D(omn) O(blăduitor) (al) Ț(ării) R(omânești) și cu șase versuri la stemă.

 

Prefața dedicatorie a Sf. Antim către voievod este în versuri. Stema acestei cărți mai fusese utilizată în lucrarea Manual în contra schismei papistașilor tipărită la București, în 1690, dar fără inițialele domnitorului. Stema Syntagmationului este însă identică cu cea din Psaltire, București, 1694, ediția pentru Moldova. După ce s-a utilizat acest tip de stemă în 1695, abia în 1700 va apărea din nou, tot într-o tipăritură de Snagov, Învățături creștinești imprimată de Gheorghe Radovici, ucenicul Sf. Antim.

 

Litera grecească din Syntagmation, ca și ornamentele sale tipografice sunt cele care vor fi utilizate și la realizarea Antologhionului apărut doi ani mai târziu, în 1697.

 

Conținutul acestei cărți mici intitulate Syntagmation este destul de puțin obișnuit. Titlul de lucrare mică arată că avem de-a face cu o carte care nu se adresează neapărat stranei sau slujbelor săvârșite în biserici, ci mai degrabă uzului individual, personal.

Chițulescu, Policarp (2020), O realizare tipografică de excepţie a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, Ziarul Lumina, 31 ianuarie 2020.

Biblioteca Sfântului Sinod
Trimite sugestia ta aici!

Câmpurile cu * sunt obligatorii