Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi
anterior următor

TETRAEVANGHELIAR (MĂNĂSTIREA PLUMBUITA, 1582)

Text imprimat în slavona de redacție mediobulgară. Pe baza cercetării efectuate asupra a două exemplare ale acestui Tetraevanghel, aflate, unul, la Moscova (Biblioteca de Stat "V. I. Lenin"), celălalt, la fostul Leningrad (Biblioteca "M. E. Saltîkov-Scedrin "), Daniela Poenaru propune modificarea datei de tipărire stabilite de Dan Simonescu, în B.R.V. - 1570, cu 1582, așa cum reiese din epilogul cărții.

Din punct de vedere al ornamenticii, exemplarele studiate (colaționate cu cel existent la Cluj-Napoca, incomplet, de altfel) prezintă 2 tipuri de frontispicii pe tema "Răstignirii" - unul mai elaborat, în care, în josul crucii, în medalion, este scris numele tipografului sub forma: "erm(o)nah lavrentie", frontispiciu care se repetă la începutul fiecărei Evanghelii, însă nu prezintă acest detaliu relevant decât de două ori în cuprinsul volumului; altul, mai simplu și de dimensiuni mai mici (alcătuit din împletituri grupate în 4 desene ovale). Aceste frontispicii nu sunt tributare tipăriturilor coresiene (apud D. Simonescu, citat de D. Poenaru), fapt vizibil și în tipologia inițialelor (diverse, dar fără celebrele împletituri). Cu toate acestea, așa cum afirmă Dan Simonescu, "hârtia și filigranele sunt asemănătoare tipăriturilor coresiene, reproducând stema cu coroană a fabricei de hârtie din Brașov din a doua jumătate a secolului al XVI-lea" iar "succesiunea zacealelor și redactarea indicațiilor tipiconale sunt ca în Evangheliarul lui Coresi, 1560-1561".

1. Atanasov, Petar (1972) Tipografia din București a ieromonahului Lavrentie, în Revista bibliotecilor, XXV, nr. 3, p. 171-175.

2. BRV vol. IV (1944), pg. 13-15.

3. Demény, Lajos (1972) Tiparnița bucureșteană în secolul al XVI-lea, în Studii. Revista de istorie, XXV, nr. 2, p. 203-224.

4. Demény, Lajos & Demény, A. Lidia (1986) Carte, tipar si societate la români în secolul al XVI-lea, București, 1986, p. 106-127.

5. Poenaru, Daniela (1973) Contribuții la bibliografia românească veche, Târgoviște, pg. 165-169.

Biblioteca Centrală Universitară Cluj

Acest articol incorporează informații puse la dispoziție de Institutul Național al Patrimoniului, prin intermediul data.gov.ro

Trimite sugestia ta aici!

Câmpurile cu * sunt obligatorii