Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi
anterior următor

LITURGHIER (BRAȘOV*, 1588*)

Anul şi locul tipăririi reprezintă doar ipoteze, bazate pe stilul decoraţiilor1. Singurul exemplar cunoscut este cel deținut de Biblioteca Academiei și este incomplet. Pe baza acestui exemplar, însă, Ioan Bianu a stabilit următoarele: caracterele tipografice se aseamănă celor prezente în cărțile imprimate în cea de-a doua jumătate a secolului al XVI-lea în atelierul coresian, fapt ce contrazice afirmația lui E. Picot, că Liturghierul ar aparține intervalului 1520-1525; frontispiciul reprodus în Bibliografie, la nr. 93, care înfățișează un scut cu 2 registre surmontat de o cruce, având în partea inferioara monograma "boj." - de la Bojidar (Vukovici), nu atestă, cu necesitate, originea venețiană a Liturghierului (cărțile tipărite la Veneția din ordinul acestuia au, drept caracteristică, astfel de frontispicii "semnate"). Bianu menționează cazuri de calchiere a ornamentelor după ediții mai vechi ale cărților de cult în limba slavonă, citându-l pe Karataev ("Opisanie", p. 221) în privința Slujebnicului slavonesc tipărit la Vilnius, bunăoară, care prezintă tipul de frontispiciu cu monograma de mai multe ori în cuprinsul volumului. În plus, Liturghierul discutat la pozitia 33 din volumul I al B.R.V., cuprinde un frontispiciu identic cu cel din Liturghierul lui Șerban, reprodus și acesta, de mai multe ori, fapt care îl îndreptățește pe Ioan Bianu să stabilească factura brașoveană a imprimatului și, ca dată aproximativă, anul 1588 (deci sfârșitul secolului al XVI-lea).

Volum alcătuit din 3 caiete (1, 2 și 35) de câte 7 foi si 32 (3 - 34) de câte 8 foi, cu signatură chirilică pe prima și pe ultima foaie a fiecărui caiet. Lipsesc foile care preced caietul "1" și foile care succed ultimului caiet, "35". Textul este tipărit cu negru și roșu.

-
Biblioteca Academiei Române (București)

Acest articol incorporează informații puse la dispoziție de Institutul Național al Patrimoniului, prin intermediul data.gov.ro

1. BRV vol. I (1903), pg. 101-102

Trimite sugestia ta aici!

Câmpurile cu * sunt obligatorii