Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi

Anunţuri despre evenimente legate de opera tipografică românească veche.

DESPRE CARTE, TIPAR ŞI SOCIETATE ÎN VREMEA DOMNITORILOR NICOLAE ŞI CONSTANTIN MAVROCORDAT

Asociaţia MetruCub – resurse pentru cultură şi partenerii săi, Biblioteca Sfântului Sinod şi MuzeulNaţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi (MNHCV), au plăcerea să vă invite joi, 2 noi...

ATELIER: ACCESIBILIZAREA PATRIMONIULUI TIPĂRIT PENTRU PUBLICUL LARG

Asociaţia MetruCub – resurse pentru cultură vă invită să vă înscrieţi la un atelier dedicat modului în care specialiştii în bibliologie şi patrimoniu îşi pot face munca mai accesib...

EVENIMENT: TIPARUL ÎN SPAŢIUL CULTURAL ROMÂNESC

Asociația MetruCub – resurse pentru cultură și partenerii săi, Biblioteca Sfântului Sinod și MuzeulNațional al Hărților și Cărții Vechi (MNHCV), au plăcerea să vă invite joi, 19 oc...

EVENIMENT DE LANSARE A CATALOGULUI

Asociația MetruCub – resurse pentru cultură și partenerii săi, Biblioteca Sfântului Sinod și MuzeulNațional al Hărților și Cărții Vechi (MNHCV), au plăcerea să vă invite joi, 5 oct...