Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI BOGOSLOVEȘTI (IAȘI, 1803)

Sf. Atanasie cel Mare. Tipărituri româneşti

APOLOGHIA (MÂNĂSTRIREA NEAMȚULUI, 1816)

Sf. Ioan Gură de Aur. Tipărituri româneşti

TIPIC (IAȘI, 1816)

Tipărituri româneşti

CEASLOV (IAȘI, 1817)

Tipărituri româneşti

ANASTASIMATAR (VIENA, 1823)

Macarie (ieromonah) (II). Tipărituri româneşti

IRMOLOGHION (VIENA, 1823)

Macarie (ieromonah) (II). Tipărituri româneşti

TEORETICON (VIENA, 1823)

Macarie (ieromonah) (II). Tipărituri româneşti

TIPIC (IAȘI, 1816)

Tipărituri româneşti

TIPIC (CHIȘINĂU, 1823)

Tipărituri româneşti

CEASLOV (CHIȘINĂU, 1817)

Tipărituri româneşti