Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi

Țar al Rusiei (1825-1855).