Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi

Colecția include unitățile care îndeplinesc criteriile stabilite pentru a fi incluse în categoria tipăriturilor românești vechi.

Caută după

mai puţine filtre

PATERIC (BUCUREȘTI, 1828)

Tipărituri româneşti

POVĂȚUIRE PENTRU CURĂȚENIA GURII (BUCUREȘTI, 1828)

I. Selingher. Tipărituri româneşti

ABECEDAR GRECO-ROMÂNO-BULGAR (BUCUREȘTI, 1827)

Grigorie Pleșoianu. Tipărituri româneşti

CARTE GRECEASCĂ DE BUCATE ALESE (BUCUREȘTI, 1827)

Nicolae Dimitrie Darvari. Tipărituri româneşti

CEASLOV (BUCUREȘTI, 1827)

Tipărituri româneşti

CULEGERE DE ÎNȚELEPCIUNE (BUCUREȘTI, 1827)

Nicolae Dimitrie Darvari. Tipărituri româneşti

CUVÂNT LA TĂIEREA CAPULUI SF. IOAN (BUCUREȘTI, 1827)

Sf. Ioan Gură de Aur. Tipărituri româneşti

CUVINTE PUȚINE OARECARE (BUCUREȘTI, 1827)

Sf. Ioan Gură de Aur. Tipărituri româneşti

ELEMENTE DE FILOSOFIE MORALĂ (BUCUREȘTI, 1827)

Neofit Vamva. Tipărituri româneşti

GEORGE DANDIN (BUCUREȘTI, 1827)

Moliere. Tipărituri româneşti

ÎNVĂȚĂTURĂ PENTRU NUNȚI (BUCUREȘTI, 1827)

Grigore Dascălul (mitropolit, Ungrovlahia). Tipărituri româneşti

PRAVOSLAVNICA MĂRTURISIRE (BUCUREȘTI, 1827)

Petru Movilă. Tipărituri româneşti

PSALTIRE (BUCUREȘTI, 1827)

Tipărituri româneşti

TOMUL AL DOILEA AL ANTOLOGHIEI (BUCUREȘTI, 1827)

Macarie (ieromonah) (II). Tipărituri româneşti

BUCOAVNĂ (SIBIU, 1826)

Tipărituri româneşti

BUCOAVNA (BUCUREȘTI*, 1826*)

Tipărituri româneşti

CEASLOV (SIBIU, 1826)

Tipărituri româneşti

CUVINTE PANEGIRICE ȘI MORALE (BUCUREȘTI, 1826)

Eufrosin Poteca. Tipărituri româneşti

CUVINTE PUȚINE OARECARE (BUCUREȘTI, 1826)

Sf. Grigorie de Nazianz, Sf. Vasile cel Mare. Tipărituri româneşti

LOGICA (BUCUREȘTI, 1826)

Sf. Ioan Damaschin. Tipărituri româneşti

PRESCURTAREA ISTORIEI UNIVERSALE (BUCUREȘTI, 1826)

Atanasie Staghiritul. Tipărituri româneşti

RUGĂCIUNI (BUCUREȘTI, 1826)

Tipărituri româneşti