Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi

Colecția include tipărituri pe care unii bibliologi le-au integrat în categoria tipăriturilor românești, dar care nu îndeplinesc criteriile stabilite pentru acest catalog.

Caută după

mai puţine filtre

FORMULAR (ROMAN, 1700)

Iacov Barnovschi (episcop, Roman). Alia

HRISOV (TÂRGOVIȘTE, 1714)

Ștefan Cantacuzino. Alia

CARTE DE IERTARE A PĂCATELOR (NECUNOSCUT, 1740)

Partenie (patriarh, Constantinopol). Alia

HRISOV (IAȘI, 1741)

Constantin Mavrocordat. Alia

LISTA DEMNITARILOR (RÂMNIC, 1741)

Partenie (patriarh, Constantinopol). Alia

HRISOV (IAȘI, 1742*)

Constantin Mavrocordat. Alia

INSTRUCȚIUNI (CLUJ, 1744)

Maria Tereza. Alia

CARTE DE IERTARE A PĂCATELOR (BUCUREȘTI, 1745)

Silvestru (patriarh, Antiohia). Alia

PORUNCĂ (BLAJ, 1747)

Maria Tereza. Alia

CARTE DE IERTARE A PĂCATELOR (NECUNOSCUT, 1749)

Partenie (patriarh, Constantinopol). Alia

PASTORALĂ (IAȘI, 1752)

Iacob Putneanul (mitropolit, Moldova). Alia

CARTE DE MAZIL (IAȘI, 1758)

Ioan Teodor Callimachi. Alia