Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi
anterior următor

SLUJEBNIC (BRAȘOV, 1568-1570*)

Se presupune că tipograful acestei cărți a fost diaconul Coresi sau unul dintre ucenicii săi. Ideea că acest Liturghier aparține producției de carte coresiană se sprijină pe caracteristicile tipografice ale exemplarului Bibliotecii Academiei și pe faptul că în legătură acestuia sunt atașate 2 pagini din Psaltirea românească tipărită la Brașov, în 1570. În al doilea rând, hârtia prezintă obișnuitul filigran - coroana - marca fabricii de hârtie din Brașov.

Tiparul este negru și roșu. Ornamentica volumului indică, la rândul ei, o origine coresiană: frontispiciul cu împletituri din Liturghierul lui Macarie, 1508, fără inițialele Mântuitorului, reprodus de trei ori (f. 4r/c.1, f.1r/c.19, f.4v/c. 22), frontispiciul simplu din Liturghierul lui Șerban Coresi, 1588 cât și din Liturghierul slavonesc tipărit tot la Brașov, nu se știe de cine. Din punct de vedere al limbii și structurii, Liturghierul aici în discuție reproduce identic Liturghierul macarian.

Rugăciunea pe care o zice Arhiereul sau duhovnicul pentru toate păcatele vrute și nevrute, toate jurămintele și afurisirile și pentru orice păcat.

 

Liturghia Sf. Vasile cel Mare

 

Slujba dumnezeiască a darurilor dinainte sfințite

 

Dumnezeiasca slujbă după sfântul părintele nostru Ioan Gură-de-Aur. Rugăciunea deasupra cădelniței

 

Rugăciunea pe care o zice diaconul la pogorârea vecerniei mari

 

Rânduiala dumnezeieștii slujbe și în ea a diaconilor

BRV vol. IV (1944), pg. 11-12.

Biblioteca Academiei Române (București)

Acest articol incorporează informații puse la dispoziție de Institutul Național al Patrimoniului, prin intermediul data.gov.ro

Trimite sugestia ta aici!

Câmpurile cu * sunt obligatorii