Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi
anterior următor

OCTOIH MIC (BRAȘOV, 1557)

-

Atotștiutorului și preabunului Dumnezeu slavă și mărire, Lui Celui ce face să se implinească orice lucru bun care se începe într-însul. Lui (se cuvine) slava și puterea în vecii vecilor, amin. Fiindcă în Treime slăvitul Dumnezeu a binevoit să, desăvârșească biserica Sa prin felurite cărți, prin lauda și folosul celor ce le citesc, de aceea și eu jupânul Haniș Begner, județul Brașovului, am râvnit, cu ajutorul Sfantului Duh și din dragoste pentru dumnezeeștile și sfintele biserici, și am tipărit această carte de suflete mântuitoare, Octoih, spre împlinirea laudei Dumnezeirii slăvite în unitate, ca trei sori. Mă rog deci de tineri și de cei crescuți și de bătrâni, de cei ce vor citi sau cânta sau vor copia pentru dragostea lui Hristos, să ne îndrepte pe noi, cari cu osârdie am îngrijit de acest lucru și  să ne blagoslovească, ca amândoi slăvind pe Tatăl din care toate (s-au făcut), pe Fiul prin care toate (s-au facut) și pe Sfântul Duh, în jurul căruia toate (s-au făcut), să căpătăm aici pace și milostenie, iar acolo să strălucim în lumina binefacerii, amin.

 

Și era atunci, pe vremea aceea, în Țara Ungurească Crăiasa Isabela, fiul ei Ianăș, Craiul cel tânăr, fiul Marelui Ianăș Craiul. Și in Țara Românească era Petrașco Voievod. Și în ţara Moldovei era Alexandru Voievod.

 

Din porunca jupânului Haniș Begner, județul  Brașovului, eu, robul lui Hristos, Oprea logofătul și diaconul Coresi ne-am trudit cu aceasta, și am scris aceste cărți în anul 7065 (1557). S-au început aceste cărți în luna lui iunie în 12 zile, s-au sfârșit în luna lui ianuarie 14 zile, în cetatea Brașovului.

BRV vol. IV (1944), pg. 3-6.

Biblioteca Academiei Române (București)
Trimite sugestia ta aici!

Câmpurile cu * sunt obligatorii