Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi
anterior următor

MOLITFELNIC (TÂRGOVIȘTE, 1545)

Dintr-o eroare de tipar, Bibliografia Românească Veche îi atribuie acestei cărți numărul 5, la fel ca și Catehismului calvinesc (1544), în loc de 61.

Fiindcă Cel întru Treime preamărit Dumnezeu a binevoit să umple biserica Sa cu sfintele cărți spre lauda și folosul celor ce citesc din pricina acesta eu întru Christos bine-credinciosul și de Dumnedeu păzitul și însuși-stăpânitorul Domn Io Petru marele Voevod și Domn al întregei Ţări a Ungro-Vlahiei și al țărmurilor dunărene fiul preabunului și marelui Radul Voievod aprinsu-m-am de dragostea Sfântului Duh și de iubirea sfintelor și dumnezeeștilor biserici și am tipărit acestă carte de suflet folositore numită molitfelnic ca citind-o sau copiind-o pentru dragostea lui Hristos s-o îndreptați iar pe noi care cu osârdie de acest lucru ne-am îngrijit să ne blagosloviți ca amândoi slăvind pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfîntul Duh aici să câștigăm pace și iubire iar dincolo să fim cu lumină si binecuvîntare luminați. Amin.


Din porunca Domnului Io Petru Marele Voievod eu păcatosul și mai micul dintre sfinții călugari Moisi m-am trudit la acestă scriere cu matricele lui Dimitrie Liubavici și am început pe vremea preaosfințitului Mitropolit al Valahiei chir Ananie de la zidirea lumei în anul 7053 iar de la nașterea lui Hristos 1545 crugul soarelui 25 al lunei 4 temelia 17 numărul de aur 7 indictonul 3 luna lui ianuarie în 10 zile. În cetatea de scaun Târgoviște”.

-
Biblioteca Academiei Române (București)

1. BRV I (1903), pg. 23

Trimite sugestia ta aici!

Câmpurile cu * sunt obligatorii