Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi
anterior următor

ÎNTREBARE CREŞTINEASCĂ (BRAȘOV, 1560)

Acesta este un catehism evenghelic în limba română. Datarea inițială din BRV  - 1559  -  a fost ulterior corectată de Mareș & Gheție1. Este cunoscut dintr-un fragment de 11 foi, care s-au găsit legate în Sbornicul descoperit de A. Bârseanu la preotul Artemiu Anderco din comuna Ieud (Maramureș), în anul 1921.

 

Literatura de specialitate a considerat anul de apariție după cronica de sec. XVI–XVII a lui Simon Massa. În această cronică se pot citi următoarele: „1559 die 12 Martii Joh. Benknerius, judex Coron. cum reliquis senatoribus reformavit Valachorum ecclesiam et praecepta catecheseos discenda illis proposuit” (apud "Quellen zur Geschichte der Stadt Brassó IV". Brasov, 1903, 80). Cronicarul nu vorbește explicit despre tipărire. Catehismul face deja referire la ediția românească a Evangheliei, a cărei tipărire s-a terminat la 30 ian. 1561.

 

Există două copii în manuscris ale acestei lucrări: una în Codex Sturdzanus, cealaltă în Codicele marțian. Într-un prolog al lucrării se arată că broșura a fost tradusă în slavonește, fiind dedicată mitropolitului Efrem al Ungrovlahiei (c. 1558-1566).

Partea principală cuprinde 28 întrebări și răspunsuri. Literele sunt identice cu literele specifice mai multor tipărituri coresiene.

BRV vol. IV (1944), pg. 6-7.

Biblioteca Academiei Române (București)

Acest articol incorporează informații puse la dispoziție de Institutul Național al Patrimoniului, prin intermediul data.gov.ro

1. Gheție, I. & Mareș, Al. (1985) Originile scrisului în limba română, Ed. Științifică și enciclopedică, București, pg. 224-230.

Trimite sugestia ta aici!

Câmpurile cu * sunt obligatorii