Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi
anterior următor

TETRAEVANGHELIAR (BRAȘOV, 1562)

Următoarele ediții au fost în 1579 și 1583.

Volumul este împărțit în 30 de caiete a câte 8 foi fiecare, cu signatură chirilică pe prima și pe ultima foaie a fiecărui caiet; prima signatură, cea a caietului 15 și ultima, a caietului 9, lipsesc.

 

Tipărit cu negru și roșu, cu aceleași caractere ca și Evangheliarul românesc de la 1561; titlurile evangheliilor și ale predosloviilor sunt în monograme tipărite cu roșu, asemănătoare celor din Evangheliarul de la 1512. (descriere de I. Bianu după un exemplar al Bisericii Sf. Nicolae din Șcheii Brașovului).

Atotvazătorului și preabunului Dumnezeu slavă și mărire! Cel ce dă a se savârși ori ce faptă bună întru Dânsul începută, aceluia glorie și domnie în vecii vecilor, amin! Fiindcă Dumnzeu Cel întru Treime închinat a binevoit să-și umple biserica sa cu carți sfinte spre lauda și spre folosul celor ce citesc, din pricina aceasta și eu jupânul Hanăș Begner din Brașov, m-am aprins de dragostea sfântululi Duh și de iubirea sfintelor și dumnezeeștilor biserici și am tipărit această carte, de suflet mântuitoare Tetraevangheliul, pe care Sfântul Duh prin gura Apostolilor ne-au destăinuit-o spre cunoașterea și aducerea de laude Dumnezeirii celei prea-mărite întru unitatea prea strălucitei Treimi. Și rog pe cei tineriși pe cei crescuți și pe bătrâni, toți câți o vor citi sau copia, pentru dragostea catre Iisus Hristos, să îndreptați, și pe noi care cu osândire de acest lucru ne-am îngrijit, să ne binecuvântați, ca amândoi preamărind pe Dumnezeu, din care toate (s-au făcut), pe Fiul, prin care toate (s-au făcut), și pe Sfântul Duh, în care toate (s-au făcut), sa căpătam aici (pe pamânt) pace și iubire, iar dincolo sa fim luminați de lumină și binecuvântare, amin.

 

Din porunca Jupânului Hanăș Begner, eu robul lui Hristos, diaconul Coresi și Tudor diac ne-am trudit de am scris această carte în anul 7070. S-a început această carte în luna lui martie 24 zile și s-a isprăvit în luna lui octombrie 13 zile, în orașul Brașov.

Stema Țării Românești reprodusă în două variante, una la începutul evangheliilor lui Marcu și Luca, cealaltă la începutul evangheliilor lui Matei și Ioan

BRV vol. I (1903), pg. 46-49.

Biblioteca Academiei Române (București)

Acest articol incorporează informații puse la dispoziție de Institutul Național al Patrimoniului, prin intermediul data.gov.ro

Trimite sugestia ta aici!

Câmpurile cu * sunt obligatorii