Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi
anterior următor

TETRAEVANGHELIAR (BRAȘOV, 1561)

Un studiu filologic asupra lucrării coresiene, l-a întreprins Petre V. Haneș: "Evangheliarul românesc din 1561 în comparație cu cel slavonesc" - extras din "Convorbiri literare" nr. 10, 1913 (București : Institutul de Arte Grafice Carol Gobl). Autorul precizează că originalul paleoslovenic cuprinde unele greșeli de traducere din limba greacă, neamendate în ediția românească. De altfel, însuși traducătorul intermediarului slavon cunoștea destul de sumar, această limbă, el realizând o traducere mecanică, lipsită de nuanțe și plină de ''ajustări" bazate pe false etimologii.

 

Reproducem concluziile privind versiunea românească a Evangheliei de la 1561: "O limbă falsă, artificială, cu sunete și flexiuni românești dar cu sintaxă paleoslovenică (o reproducere, și aceasta, a celei grecești vechi), cu termeni și înțelesuri când românești, când paleoslovenice, iată limba primei tipărituri românești, limba care a slujit ca punct de plecare traducerilor de mai târziu, iată începutul limbii noastre scrise".  Pentru întocmirea acestui tetraevangheliar, diaconul Coresi a utilizat texte românești vechi și traduceri proprii.

 

Lucrarea reprezintă una din sursele majore pentru ediția din 1648 a Noului Testament de la Bălgrad (Alba-Iulia) și pentru partea neotestamentară a Bibliei de la București (1688).

Cartea a fost editată și în limba slavonă (de redacție sârbească), în 1562, la cererea lui Johannes Benkner.

Cu vrerea Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu sfârșitul Duhului Sfânt, în zilele măriei lui Ianășu Crai, eu jupânul Hanăș Begner din Brașov am avut jelanie pentru sfintele cărți creștinești tetraevanghelii, și amu am scris aceste sfinte cărți de învățătură, să fie popilor românești să înțeleagă și să învețe românii care sunt creștini cum grăiește Sfântul Pavel apostol către Corinteni 14 capitole: în sfânta biserică e mai bine a grăi cinci cuvinte cu înțeles decât 10 mii de cuvinte neînțelese în limbă străină. După aceea vă rugăm toți sfinți părinți, ori vlădici, ori episcopi, ori popi în a căror mână va veni aceste cărți creștinești, mai-nainte să citească, necitind să nu judece, nici să suduiască.


Și cu zisa jupânului Hanăș Begner, scris-am eu diaconul Coresi din Târgoviște și Tudor diac. Și s-a început în luna lui mai 3 zile și s-a sfârșit în luna lui ianuarie 30 zile. 7069 în cetatea în Brașov.

1. Gheție, I. & Mareș, Al. (1985) Originile scrisului în limba română, Ed. Științifică și enciclopedică, București, pg. 344-351.

Acest articol incorporează informații puse la dispoziție de Institutul Național al Patrimoniului, prin intermediul data.gov.ro

Trimite sugestia ta aici!

Câmpurile cu * sunt obligatorii