Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi
anterior următor

EVANGHELIAR (TÂRGOVIȘTE, 1512)

Ion Bianu menționează existența unui exemplar de lux, găsit de A. Odobescu la mănăstirea Bistrița, intrat apoi în colecția Muzeului de antichități din București: tipărit pe pergament, ceva mai mare ca dimensiune a paginii, acest Evangheliar, identic ca structură cu cel tipărit pe hârtie, s-ar fi distins prin frontispiciile și inițialele mari aurite și colorate manual în carmin, albastru și verde peste cerneala tipografică, sau în spațiile intermediare ale împletiturilor decorative; textul tipărit cu roșu, prezentând retușuri, accentua impresia de carte manuscrisă.

 

"Evangheliarul de la 1512 [...] a servit drept model pentru Tetraevanghelul tipărit în Belgradul Serbiei la 1552" (BRV I, p. 20-21). Cu excepția grafiei diferite a "r"-ului chirilic, toate celelalte caracteristici ale Evangheliarului macarian: modelul literelor, greșelile de tipar, stema Țării Românești, ornamentele, epilogul (exceptând numele proprii și data tipăririi) sunt reproduse cu mare fidelitate în acest Tetraevanghel.

Tipărit cu negru și roșu, pe hârtie groasă, cu diferite mărci tipografice: caietele cu signatură chirilică au, fiecare, câte 8 foi, cu excepția primului caiet, alcătuit din 4 foi și o foaie suplimentară, a caietului 30, din 9 foi și a caietului 37 din 4 foi, cu ultima filă - albă (cf. BRV vol. I). Materialul tipografic utilizat este același care a servit la imprimarea Liturghierului de la 1508.

"Pentru că Cel în Treime închinat a binevoit a umple biserica sa cu sfinte cărți pentru glorificarea și folosul cititorilor; drept aceia și eu întru Christos Domnul bine credinciosul și de Dumnezeu păzitul și însuși țiitor Domn Io Basarab Marele Voievod și stăpânitor a toată Țara Românească și părților dinspre Dunăre fiul prea bunului Marelui Domn Io Basarab Voievod am râvnit cu ajutorul Sfântului Duh și cu dragostea cea către demnezeeștile sfinte biserici am scris această de suflet mântuitore carte Împătrită Bunăvestire (Tetraevanghel) pe care Duhul Sfânt prin gura Apostolilor au revărsat-o pentru știința și îndeplinirea glorificării Dumnezeirii cei una în trei fețe închinată.

 

Rog pe cei mai tineri și pe cei în vârstă și pe cei bătrâni care vor citi și vor scrie pentru iubirea lui Hristos să îndreptați; și pe noi care cu osârdie ne-am nevoit să ne binecuvântați pentru ca împreună lăudând pe Tatăl dintru care toate (s-au făcut) pe Fiul prin care toate (s-au facut) pe Sfântul Duh în care toate (s-au facut), aici să aflăm pace liniște iar dincolo cu lumină să dobândim bunatățile. Amin.


Cu porunca Domnului Io Basarab Marele Voievod eu întru Christos rob călugarul Macarie am ostenit pentru acesta și am săvârșit acestă carte în anul 7020 crugul soarelui 20 al luni 9 indictionul 14 luna lui Iunie 25 zile"

BRV vol. I (1903), pg. 9-21.

Biblioteca Academiei Române (București)

Acest articol incorporează informații puse la dispoziție de Institutul Național al Patrimoniului, prin intermediul data.gov.ro

Trimite sugestia ta aici!

Câmpurile cu * sunt obligatorii