Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi
anterior următor

CARTE ROMÂNEASCĂ DE ÎNVĂȚĂTURĂ (IAȘI, 1643)

Această carte a fost reeditată aproape integral în 1699 la Bălgrad (Alba Iulia) cu titlul de Chiriacodromion, apoi în 1732 și 1768 (la București), constituind pentru multă vreme manualul de omiletică al clerului român ortodox.

 

Principala sursă utilizată de Varlaam pentru întocmirea Cazaniei sunt "Omiliile" Sfântului Calist Patriarhul.

Conform informațiilor oferite în BRV, unele exemplare ale acestei ediții au o dispoziție a rândurilor și o încadrare a titlului, distincte.

Titlul cărții este încadrat într-o xilogravură, în care sunt reprezentați: sus, în centru, Iisus Hristos, în cele patru colțuri ale chenarului - cei 4 evangheliști, apoi: în dreapta textului, Sf. Apostol Pavel și Sf. Paraschiva, în stânga - Sf. Ap. Petru și Sf. Ioan-cel-Nou, iar jos, Sf. Trei Ierarhi. Gravura este datată 1642.

 

Numeroase ornamente manuale, în cuprinsul cărții - frontispicii cu tematică religioasă, semnate "Iliia" (gravor de la Lavra Pečerska, adus de Petru Movilă).

BRV vol. I (1903), pg. 136-143.

Biblioteca Academiei Române (București)
Trimite sugestia ta aici!

Câmpurile cu * sunt obligatorii