Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi
anterior următor

APOSTOL (BRAȘOV, 1566)

Al. Piru ("Istoria literaturii române de la origini până la 1830") menționează lucrarea sub titlul "Lucrul apostolesc" și indică drept sursă a acesteia "Codicele voronețean" descoperit în 1871 și publicat cu alfabet chirilic și transcriere latină de către Ioan G. Sbierea, în 1885. Potrivit ultimelor cercetări în domeniu, Coresi ar fi utilizat anumite traduceri fragmentare mai vechi și mai noi, din limba slavonă, iar data reală a tipăririi ar fi, de fapt, 1566 (Păcurariu, "Istoria bisericii ortodoxe române"; Gheție & Mareș, 1985).

 

Exemplarul descris în BRV, identificat de Gh. Crețu, avea 124 de foi, lipsea începutul, al cărui text era "Faptele Apostolilor" și sfârșitul, în paginile căruia erau reproduse epistole ale Apostolului Pavel.

Alcătuit din caiete a câte 8 foi cu signatură chirilică pe prima și pe ultima foaie a fiecărui caiet. Stilul tipografic este identic cu cel folosit la imprimarea Evangheliarului din 1561: tipar cu negru și roșu (cu negru textul și cuprinsul cărții, cu roșu titlurile în română și slavonă), caractere identice etc.

1. Corlățeanu, N. În jurul unei controverse filologice: raporturile dintre "Codicele voronețean" și "Lucrul apostolesc al lui Coresi". În : Studii și cercetări de lingvistică.

2. Crețu, Gh. Întâiul Praxiu sau Apostol românesc tipărit pe la 1570, În Revista pentru istorie, arheologie și filologie, an III.

3. Gheție, I. & Mareș, Al. (1985) Originile scrisului în limba română, Ed. Științifică și enciclopedică, București, pg. 199-204.

4. Mareș, Al. (2005) Rumân "roman" în vechile texte românești, În : Scriere și cultură românească veche. Cap. VII : Viața cuvintelor. Lecțiuni dificile. Editura Academiei, București.

5. Mazilu, D. H. (1933) Diaconul Coresi, Ploiești.

6. Pascu, Șt. Probleme în legătură cu începutul scrisului românesc. Versiunile românești din secolul al XVI-lea ale "Apostolului", În : Cercetări de lingvistică.

7. Rosetti, Al. (1956) Raportul dintre versiunea românească din "Codicele voronețean" și versiunea din "Apostolul lui Coresi", În : Limba română în secolele al XIII-lea și al XVI-lea. Anexă. București.

Biblioteca Academiei Române (București)

Acest articol incorporează informații puse la dispoziție de Institutul Național al Patrimoniului, prin intermediul data.gov.ro

Trimite sugestia ta aici!

Câmpurile cu * sunt obligatorii