Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi
anterior următor

CEASLOV (CHIȘINĂU, 1817)

După înfiinţarea tipografiei de la Chișinău Mitropolitul și Exarhul Gavriil-Bănulescu Bodoni și-a pus drept scop tipărirea cărţilor bisericești, necesare preoţilor din eparhie. Pentru a obţine încrederea din partea autorităţilor ecleziastice imperiale ierarhul a promis ca toate tipăriturile de la Chișinău vor fi traduceri și adaptări după cele din Imperiul Țarist.

 

Ceaslovul a fost tipărit după Liturghie (1815), Bucoavnă (1815), Molebnic (1815, 1816).

 

Primele informaţii documentare despre difuzarea organizată a cărţilor din tipografia de la Chişinău sunt cele referitoare la Ceaslovul de la 1817. După terminarea lucrului asupra tipăririi cărţii, eclesiarhul mitropoliei, care era şi egumenul mănăstirii Frumuşica, ieromonahul Sinesie, înainta o petiţie mitropolitului, în care cerea să se expedieze un ucaz protopopilor ţinuturilor pentru ca aceştea să trimită listele preoţilor din protopopiatele aflate în subordinea lor. Urmare a acestei ordonanţe era trimiterea din fiecare protopopie câte o căruţă cu doi cai şi doi ţârcovnici, pentru a primi câte un exemplar pentru fiecare preot. Mitropolitul, de comun acord cu tipograful Ignatie stabilea preţul cărţilor.

 

Ceasloavele au fost difuzate în două rânduri. Prima dată s-a expediat câte un exemplar pentru preotul paroh, imediat după tipărirea cărţii, adică în anul 1817, însă dat fiind că tirajul a fost destul de mare, iar în unele biserici erau câte doi sau trei preoţi s-a hotărât să se trimită repetat şi preoţilor care nu aveau asemenea cărţi.

BRV vol. III (1912-1936), pg. 193-194.

Biblioteca Academiei Române (București)
Trimite sugestia ta aici!

Câmpurile cu * sunt obligatorii