Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi
anterior următor

LITURGHIER (CHIȘINĂU, 1815)

După anexarea Basarabiei în 1812, autorităţile ţariste au organizat acest teritoriu după obiceiurile lor. Au înfiinţat o nouă eparhie, numită Mitropolia Chișinăului și Hotinului de la oraşul în care a fost stabilită reşedinţa ierarhului şi de la numele oraşului de reşedinţă a fostei Episcopii a Hotinului. În fruntea ei l-au numit pe Gavriil Bănulescu-Bodoni (1812-1821), ardelean de origine și cunoscător al obiceiurilor și tradiţiilor românilor. A scris scrisori autorităţilor ruse pentru a i se permite înfiinţarea pe lângă Casa Mitropoliei a unei tipografii, în care să se tipărească cărţi bisericești pentru românii din Basarabia, după ediţiile apărute la Moscova și Sankt Petersburg. Ucazul sinodal privind înființarea unei tipografii la Chișinău a fost aprobat la 4 mai 1814, iar la Chișinău a ajuns la 27 mai 1814.

 

În aceeași perioadă Mitropolitul și Exarhul Gavriil Bănulescu-Bodoni a început lucrul asupra Liturghiei, destinată bisericilor și mănăstirilor din eparhia sa, carte monumentală prin aspectul artistic și limba literară românească.

Prezintă: [1] f., 5 f., 9 f., 187 f. Tipar cu negru și roșu, pe o coloană, caractere de două mărimi, cu 31 şi 36 de rânduri pe pagină. Cu roşu este până la f. 104. Pagina culeasă este încadrată în două rânduri de chenare, întâlnite și pe cărţile tipărite la mănăstirea Neamţ. F. 1 de titluv și 4 f. conţin o predoslovie semnată de Gavriil Bănulescu-Bodoni. F. 4v – 5r  tabla de materii. Pe f. 5v – gravura Cina cea de taină. Pe 9 f. numerotate  Rânduiala vecernii ceii mici după Tipic. Gravuri, frontispicii, viniete, filigrane [2, p. 134].

1. BRV vol. III (1912-1936), pg. 119-122.

2. Danilov, Maria Cenzura sinodală şi cartea religioasă în Basarabia. 1812-1918 (între tradiţie şi politica ţaristă), Chişinău, Tyragetia, 2007, 264 p.      

3. Fuștei, Nicloae Despre izvoarele Liturghierului de la Chișinău din 1815, în Biblio Scientia, nr. 11-12, 2014, p. 13-25.

Biblioteca Academiei Române (București)
Trimite sugestia ta aici!

Câmpurile cu * sunt obligatorii