Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi
anterior următor

SISTEMUL RELIGIEI MAHOMEDANE (SANKT PETERSBURG, 1722)

-

Lui Petru cel Mare,

Autocratului prea sfințit al sfintei împărății rusești, apărătorului prea viteaz al legei ortodoxe, îmăratului prea cuvios, prea bunului, părintelui patriei, prigonitorului faptelor rele, săditorului virtuții, al științelor slobode și al artelor, autorului celui dintâiu al gloriei veșnice a popoarelor slave, marelui duce, învingatorului, restauratorului celor căzuți, măritorului împărăției, întemeietorului prevăzător al ordinului Sfântului Apostol Andrei și cavalerului prea vredinc al altor ordine, hiliarhului suprem al regimentului Preobrajenschi, Martele ambelor arme și archistrategului general, Neptunul cel mai puternic al veacului nostru, viceadmiralul flotei ruse din cele patru mări, și admiral ales al flotelor engleză, olandeză și daneză, etc., etc., etc, stăpânitorului și poruncitorului său prea milostiv și prea blând [...]”

 

„ODE IN LAUDEM OPERIS SERENISSINII PRINCIPIS

DEMETRIJ KANTEMIRI SYSTEMA, DICTI DE RELIGIONE ET STATU

IMPERIJ TURCICI.

Si qvem cupido noscere Turcica

Urit: scelesti Muhamedi genus

Illiqve cognatam Gelonum

progeniem vitiosiorem.

Regni nefandi qvanta potentia,

diri potentis faedera, bellaqve,

artes, doli, status, fidesque

relligio male sana Turcae.

Jlli, relicto pulvere patriae

non est rotundis Iapeti rotis

aut Thessalum impigro caballo

Odrysias properandum ad oras.

Non est necessum carbasa navium

depicta pandi remige plurimo

aut alitis vastas per avras

Fulmineae volitare penna

Jntra penatum dulcia Limina

inclusus, haerens absqve periculis

hoc non fatigatus volumen

mente terat manibusqve verset.

Jstic videbit cuneta othomanica

qvidqvid profanum, qvidve sacrum impijs

totum velut magno in theatro

vel speculo nitidoqve vitro.

.Authoris ingens gloria Principis

lectoris ingens utilitas pij

illi laboris stat corona

huic opus emolumenta donat.

Scripsere multi bistona non nego,

multi sed unus certius & satius

hic Princeps serenus

visa alijs nisi per Dioptram.

Preclarum opus vel marmore firmius

insigne scriptum ipso acre perennius

Authore dignum Cantemiro

Principe Demetrio celebri.

Demitte fastus perfida Turcia

terere spectris desine inanibus,

fucos adhuc iactare contra

Christiadas copiasqve divum

Jam nota nobis omnia sommia, &

fastus tuorum, vel penetralia

nudata jam prostant Deorum

fana, domus, populus, senatus.

Ligno licet se comparet inclytus

ferroqve princeps & volucri alitum

pennae, sed his iunctis per artem

qva rapidam faciunt sagittam

Ex his timenda est Rossiaci tibi

Petri tonantis sceptrigera manu

effecta fatalis sarissa

jn jugum ruitura, Princeps.

Dodona clavam procreat Herculis

ferrum gradivi cudit Acinaces

lethum velox penna feretur

Mille dabunt sociata mortes

Turcis ferales, at non tibi Rossia

gTandis refulget spes reparabilis

Tantae pellasgorum ruinae

Ilellados ac Orientis omnis

Franges tumentis cornua Boshori

solvesqve Graium ferrea vincula,

jntende robustos lacertos

& scythicos scythicis seca arcus.

Ita cecinit Eius celsitudinis

                    Devinctissimus Servus

& Archimandrita Theophylactus

 Scholarum Moscuensis Rector

BRV vol. II (1910), pg. 4-19.

Biblioteca Academiei Române (București)
Trimite sugestia ta aici!

Câmpurile cu * sunt obligatorii