Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi
anterior următor

OCTOIH (RÂMNIC, 1706)

În puținii ani pe care i-a petrecut la Râmnic (1705-1708), Sf. Antim Ivireanul a reușit să tipărească în timp record, câteva lucrări voluminoase și foarte necesare atât apărării credinței ortodoxe, cât și cultivării ei prin cărți de cult în limba română.

 

Introducerea limbii române în slujbele bisericești s-a făcut cu prudență, treptat. Octoihul din 1706 reprezintă o astfel de etapă de mijloc căci textele sale sunt bilingve, slavone și românești, dar el a pregătit apariția din 1712 de la Târgoviște a Octoihului tradus complet în limba română.

Foaia de titlu are următorul cuprins:


Octoihos adecă Osmoglasnic. Care are î[n] sine toată slujba ce să cuvine a văscr[ea]snelor î[m]preună şi o săptămînă cu toate ale ei rînduiale. Acumŭ întîiu într [-]acesta chip aşezată şi tipărită. În zilele prealuminatului şi înălţatului Domnŭ şi oblăduitoriu a toată Ţara Rumînească Ioannŭ Constandin B[râncoveanu] Basarabŭ Voevod. Cu osîrdia şi cu toată chieltuiala preacinstitului de bunŭ şi mare neamŭ a lui Mihai Cantacuzino v[e]l spatar spre cea de obşte a Besearicilor lui H[risto]s trebuinţă şi alŭ pravoslavnicilor folos. Cu blag[o]s[lo]venia prea sfinţitului Mitropolit chir Theodosie. În Sfânta Ep[is]copie a Rîmnicului la anulŭ de la zidirea lumii 7214. De Mihai Iştvanovici Ipodiaconulŭ Tipografulŭ.

1. BRV vol. I (1903), nr. 151, pg. 467-468.

2. BRV IV (1944), nr. 151, p. 220.

3. Râpă-Buicliu, Dan (2000), Bibliografia românească veche. Additamenta I (1536-1830). Galați, Ed. Alma, pg. 223.

4. Ştrempel, Gabriel (1997) Antim Ivireanul, Editura Academiei Române, Bucureşti, p. 154.

Biblioteca Academiei Române (București)
Trimite sugestia ta aici!

Câmpurile cu * sunt obligatorii