Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi

În această secțiune veți găsi articlole despre tipărituri româneşti vechi şi tematici conexe acestui domeniu.

CONTRIBUȚII LA DESCRIEREA OPEREI TIPOGRAFICE ROMÂNEȘTI VECHI

În munca noastră ne-am întâlnit cu o serie de tipărituri despre care nu am găsit referințe în literatura românească de specialitate și pe care le-am inclus în Catalog. Pentru a le...

GROMOVNIC AL LUI IRACLIE ÎMPĂRAT (BUCUREȘTI, 1795) Gabriel Mihăilescu

Cărțile populare de prevestire au început să fie traduse în limba română încă din primele decenii ale secolului al XVII-lea. Dintre acestea, cele mai căutate erau rojdanicul (prezi...

EVANGHELIA GRECO-ROMÂNĂ (BUCUREŞTI, 1693) arhim. Policarp Chițulescu

Cartea a fost imprimată în tipografia domnească din București, aflată la Mitropolia Ungrovlahiei. Ea se înscrie în demersul Bisericii şi al Domniei de a realiza românizarea cultulu...

MINEIELE DE LA RÂMNIC (1776-1780) arhim. Policarp Chițulescu

Episcopul Chesarie al Râmnicului (1773-1780) a fost mai întâi arhimandrit în cadrul Mitropoliei din Bucureşti, apoi a suplinit în 1771 scaunul episcopal al eparhiei Râmnicului, pen...

LITURGHIERUL LUI MACARIE (TÂRGOVIŞTE, 1508) arhim. Policarp Chițulescu

Radu cel Mare, domnul Ţării Româneşti (1494(5)-1508) este artizanul unuia dintre momentele cruciale şi categoric benefice pentru istoria culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii r...

ILIE MINIAT, CAZANII (BUCUREŞTI, 1742) arhim. Policarp Chițulescu

Vestitul predicator Ilie Miniat (1669-1714) s-a bucurat de o bună receptare în lumea ortodoxă, încât am putea spune că se alătură marilor Părinţi şi Dascăli ai Bisericii. Întâi de...

VARLAAM, RĂSPUNSUL ÎMPOTRIVA CATIHISMUSULUI CALVINESC (MĂNĂSTIREA DEALU*, 1645) Gabriel Mihăilescu

În prima jumătate a secolului al XVII-lea, Biserica ortodoxă din țările române este nevoită să ia atitudine în fața pericolului tot mai mare venit dinspre Biserica reformată din Tr...

PSALTIREA ÎN VERSURI (UNIEV, 1673) Gabriel Mihăilescu

Psaltirea este, începând cu secolul al XVI-lea, una dintre cărțile biblice cele mai traduse în spațiul vechii culturi românești. Între primele traduceri în limba română se numără n...

FLOAREA DARURILOR (SNAGOV, 1700) Gabriel Mihăilescu

În epoca veche, cărțile cele mai citite erau, pe lângă scrierile cu tematică religioasă, așa-numitele cărți populare. Este vorba despre o largă categorie de opere individuale (dar...

EVHOLOGHION (RÂMNIC, 1706) arhim. Policarp Chițulescu

La numai un an de la instalarea Sfântului Antim ca episcop la Râmnic, a apărut cartea Evhologhion adecă M[o]l[i]tv[e]nic Acum întâi într-acesta chip tipărit şi aşezat după rânduial...

DIMITRIE CANTEMIR, DIVANUL (IAȘI, 1698) Gabriel Mihăilescu

Fiu al domnitorului moldovean analfabet Constantin Cantemir (1685-1693), domnitor el însuși pentru puțină vreme (1710-1711), Dimitrie Cantemir a fost – parcă prin compensație și pr...

ACATIST (SNAGOV, 1698) arhim. Policarp Chiţulescu

Activitatea tipografică de la Mănăstirea Snagov a început abia după ce ieromonahul Antim Ivireanul a venit aici în 1694 şi a reorganizat lăcaşul, instalând tiparniţa adusă de la Bu...

CALENDARIU (BUCUREȘTI, 1795) Gabriel Mihăilescu

Materia celor mai vechi calendare românești (din secolul al XVIII-lea) era alcătuită, în special, din diferite tipuri de prevestiri. Astfel, Calendarul tipărit în 1733 la Brașov, d...

PETRU MOVILĂ, PRAVOSLAVNICA MĂRTURISIRE (BUZĂU, 1691) arhim. Policarp Chițulescu

Nevoia de a explica şi de a apăra totodată, credinţa creştină ortodoxă a condus la apariţia în secolul al XVII-lea a lucrării Mărturisirea ortodoxă, alcătuită în limba latină de Pe...

SF. IOAN GURĂ DE AUR, MĂRGĂRITARE (BUCUREŞTI, 1691) arhim. Policarp Chițulescu

Lectura şi cartea au constituit un lux pe care în lumea românească şi l-a permis numai o anumită categorie de oameni. Ei erau cei care aveau posibilitatea financiară de a studia şi...

DOSITEI NOTARA, ISTORIA PATRIARHILOR IERUSALIMULUI (BUCUREŞTI, 1715) arhim. Policarp Chițulescu

Istoria patriarhului Ierusalimului Dositei Notara (1669-1707), a cărei imprimare a început în tipografia Mănăstirii Sfântul Sava din București și a durat mai mulți ani (1715-1719),...

DOSOFTEI, VIAȚA ȘI PETREACEREA SVINȚILOR (IAȘI, 1682-1686) Gabriel Mihăilescu

În secolul al XVII-lea românesc, asistăm – pe fondul declinului limbii slavone, tot mai puțin înțeleasă de credincioși și chiar de preoți, și al necesității de a împiedica răspândi...

ANTIM IVIREANUL, SFATURI CREȘTINO-POLITICE (BUCUREȘTI, 1715) Gabriel Mihăilescu

În cultura veche românească există o bună tradiție, în descendență bizantină, a scrierilor aparținând genului așa-zis parenetic (cuprinzând, adică, sfaturi și învățături în vederea...

CARTE ROMÂNEASCĂ DE ÎNVĂȚĂTURĂ (IAȘI, 1646) Gabriel Mihăilescu

Practica judecății în Evul Mediu românesc (sec. XIV-XVIII) se făcea fie după „obiceiul pământului” (dreptul nescris; rânduieli strămoșești transmise din generație în generație), fi...

BIBLIA DE LA BUCUREȘTI (1688) Gabriel Mihăilescu

Istoria traducerilor în limba română a textelor biblice cunoaște mai multe etape în vechea cultură românească (în care, încă de la începuturile ei, limba slavă veche era deopotrivă...

ÎNDREPTAREA LEGII (TÂRGOVIŞTE, 1652) arhim. Policarp Chițulescu

Când a urcat pe tron, în 1632, Matei Basarab ştia că în ţară încetase tipărirea de cărţi de peste 80 de ani, adică din 1550, de când diaconul Coresi plecase la Braşov. Poate că nu...