Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi

EVHOLOGHION (TÂRGOVIȘTE, 1713)

arhim. Policarp Chiţulescu

Evhologhionul sau Molitfelnicul este o carte din care citește doar preotul, rugăciuni și slujbe care sunt destinate în exclusivitate vieții creștinilor. El cuprinde de la Slujba Botezului, a Spovedaniei, a Împărtășaniei, a  Cununiei, a Maslului, până la cea a înmormântării și pomenirilor care se fac după moarte (parastasele). În această lucrare se află și multe alte rugăciuni necesare în diferite nevoi și împrejurări din viața oamenilor: sfințirea caselor, a holdelor, a fântânilor, izbăvirea de dăunători, rugăcini pentru ploaie atunci când este secetă etc.

 

În 1706, pentru prima oară în Țara Românească, Evhologhionul sau Molitfelnicul a apărut complet în românește, prin grija, traducerea și directa implicare a mitropolitului Antim Ivireanul. Cum traducerea unor texte sfinte într-o altă limbă decât greaca, slavona, ebraica și latina (considerate limbi sacre) era un mare risc și o încălcare a unor vechi concepții, mitropolitul Antim Ivireanul și-a justificat demersul utilizând câteva argumente extrase din Biblie și din unii învățați ai Ortodoxiei universale.

 

Întrucât Evhologhionul din 1706 s-a epuizat rapid, el s-a retipărit, cu text îmbunătățit, la Târgoviște, în 1713. Trebuie știut și că ediția Molitfelnicului din 1706 apăruse legată cu Liturghierul între aceleași coperți ceea ce le făcea mai greu transportabile și manevrabile. În 1713 Molitfelnicul și Liturghierul s-au tipărit aparte din rațiuni practice, dar și pentru că cererea era foarte mare, dovadă că exemplare din cele două cărți târgoviștene se regăsesc azi în toată țara, cu filele foarte uzate de folosirea îndelungată. Acest lucru arată că preoții își doreau să slujească cele sfinte în limba lor și a poporului, pentru ca toți să înțeleagă mesajul divin.

 

În Evhologhionul din 1713 se reiau argumentele biblice şi canonice utilizate de Sf. Antim în Evhologhionul din 1706 pentru pentru a justifica traducerea textelor sacre într-o altă limbă decât cele sacre consacrate.  Textele- argument sunt din Epistola I către Corinteni a Sf. Apostol Pavel (cap. XIV, 6) şi un citat din canonistul bizantin Balsamon care se foloseşte de un fragment din Epistola către Romani a Sf. Apostol Pavel (cap. XXX, 29).

 

Evhologhionul sau Molitfelnicul de la Târgoviște are 496 pagini și prezintă următorul titlu: Evhologhion adecă M[o]l[i]tv[e]nic acumŭ a doao o[a]ră tipăritŭ după rînduiala celui grecescŭ întru alŭ 25 de ani, ai înălţatei Domnii ai prea luminatului oblăduitoriu a toată Ţara Rumînească Ioann Co[n]standin B[râncoveanu] Basarabŭ Voevod, Cu toată chieltuiala prea sfinţitului Mitropolitŭ alŭ U[n]grovlahiei, Chir Antimŭ Ivireanulŭ. În Sf[â]nta Mitropolie a Tîrgoviştii la anulŭ de la H[risto]s, 1713 (de Gheorghie Radovici).

 

Volumul de față, ca și Liturghierul din 1713, reprezintă o lucrare jubiliară, dedicată domnitorului Constantin Brâncoveanu la împlinirea a 25 de ani de domnie.

 

Redăm cele câteva versuri omagiale, la stemă, de pe versoul foii de titlu: Asupra peceţii stihuri politece, /A Ţării Rumâneşti cu bună ferice – f. [1]v. De o parte şi de alta a stemei se află iniţialele: I[oan] C[onstantin] B[râncoveanu] V[oievod] D[omn] O[blăduitor] Ţ[ării] R[omâneşti]. Sub stemă se află versurile: Acestŭ semnŭ alŭ crucii ce corbulŭ iveaşte/ D[o]mnului Constandinŭ H[risto]s îlŭ găteaşte/ Să-i fíe spre pază cu bună voire,/ Şi să[-]lŭ îndelunge întru stăpânire. – f.[1]v.

 

Cartea este tipărită pe hârtie de bună calitate, rezistentă la uzură îndelungată, textul are două culori, roșu și negru pentru mai buna organizare a textului și nu are decât puține ornamente, ea fiind o lucrare mai mult practică decât festivă.