Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi

DOSITEI NOTARA, ISTORIA PATRIARHILOR IERUSALIMULUI (BUCUREŞTI, 1715)

arhim. Policarp Chițulescu

Istoria patriarhului Ierusalimului Dositei Notara (1669-1707), a cărei imprimare a început în tipografia Mănăstirii Sfântul Sava din București și a durat mai mulți ani (1715-1719), reprezintă una dintre primele enciclopedii ale Ortodoxiei. Cartea este de mari dimensiuni (are peste 1200 de pagini) şi este împodobită cu o superbă gravură reprezentându-l pe autor: patriarhul Dositei al Ierusalimului.  De tipărirea ei s-a îngrijit financiar, aşa cum ne informează şi titlul foarte lung, Hrisant, patriarhul Ierusalimului, nepotul patriarhului Dositei.

 

Despre conţinutul şi scopul cărţii elaborate de-a lungul mai multor ani şi cu cheltuieli imense, ne vorbeşte titlul:

 

Istoria despre cei ce au fost patriarhi în Ierusalim, pe de o parte, împărțită în douăsprezece cărți, iar pe de altă parte, începută de la Iacob, fratele Domnului și primul ierarh al Ierusalimului, până în anul prezent, cuprinzând și dumnezeieștile adunări ale Sfinților Apostoli, și Sinoadele cele mai vestite întrunite în toată lumea, și ortodoxe și eretice, și Ecumenice și locale, și orice dogmă a Bisericii lui Hristos sobornicești, sfinte și apostolice, în care [istorie] se face, în ordine, și amintirea tuturor împăraților de Apus și de Răsărit, și a faptelor acestora, și a celor cinci patriarhi împreună cu uzanțele lor, și a juris dicțiilor și rangurilor pe care le-au moștenit, și a multoralți Părinți, și a arhiepiscopilor și arhiepiscopiilor, și a tuturor ereziarhilor, și a tuturor ereziilor, și a combateriilor, și a neamurilor și a unorconducători ai Creștinismului, și a obiceiurilor bisericești, și a năvălirii de neamuri și a războaielor, și a cuceririlor de cetăți și a Ierusalimului, și a repetatei ucideri de evrei, și a colonizării și exilului lor, și a enumerării tuturor Sfinților Părinți, care au luptat împotriva tuturor ereziilor, și a schismei papilor din Biserica Romei, și a combaterii primatului acestora și a infaibilității prin multe dovezi neîndoielnice, și despre așa-numitul război sfânt, dezastre și asedii ale Constantinopolului de către diferite neamuri, și robia acesteia chiar de către latini, iar apoi de către otomani, și enumerarea, după cucerirea ei, a bărbaților înțelepți ai Bisericii răsăritene, șiuneltiri și pagube făcute de către latini și armeni Sfântului Mormânt al Domnului și sfinților patriarhi din el, și alte multe chestiuni vrednice de menționat, pe de o parte, scrisă de către cel ce a fost cu sfârșit fericit preasfântul și pururea pomenitul patriarh al Ierusalimului domnul domn Dositei, iar pe de altă parte, înfrumusețată și pusă în ordinea cea mai potrivită de către preafericitul patriarh al Ierusalimului domnul domn Hrisant, cu ale cărui cheltuieli a și fost tipărită, mai degrabă, însă, ale Sfântului Mormânt, altfel spus, cu milostenia creștinilor ortodocși, în al optulea an al arhieriei sale, spre sfârșitul domniei preabinecredinciosului și preastrălucitului stăpân domnului domn Ioan Ștefan Voievod Cantacuzino, în București, în tronul cel domnesc al Ungrovlahiei, cu îngrijirea și diortosirea smeritului ieromonah Mitrofan Gregorascel din Dodona, supraveghetor cu tipografia fiind preotul Stoica Iacovici, în anul 1715, în luna octombrie, și s-a hotărât de către preafericitul patriarh al Ierusalimului domnul domn Hrisant să fie dată cartea în dar celor binecredincioși.             

 

Exemplare din această enormă carte se găsesc în toată lumea orientală şi occidentală. Interesul pentru ea a fost suscitat de informaţia istorică abundentă şi de numeroase răspunsuri oferite la problemele epocii, din perspectivă ortodoxă.