Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi

ACATIST (SNAGOV, 1698)

arhim. Policarp Chiţulescu

Activitatea tipografică de la Mănăstirea Snagov a început abia după ce ieromonahul Antim Ivireanul a venit aici în 1694 şi a reorganizat lăcaşul, instalând tiparniţa adusă de la Bucureşti. Priceputul ieromonah a format la Snagov o echipă de ucenici, punând bazele unei adevărate şcoli de  deprindere a meşteşugului imprimeriei.

 

În 1696 avea să vadă lumina tiparului prima carte: Orânduiala slujbei Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena - în limba română; alte cărţi româneşti vor fi tipărite succesiv: în 1697 - Evanghelia, în 1698 - Acatistul iar în 1699 - Carte sau lumină. După cum observăm, activitatea tiparniţei de la Snagov nu s-a întrerupt inexplicabil, în 1697 cum se considera până acum, fapt dovedit de existenţa unui Acatist în limba română, prezent în colecţiile Bibliotecii Sfântului Sinod, redescoperit recent.

 

Această tipăritură de mici dimensiuni constituie o adevărată capodoperă a artei tipografice. Titlul cărţii: Acatistul cătră Prea Sfânta Născătoare de D(u)mnezău şi cu alte rugăciuni.... şi mai cu multă nevoinţă diortosit ne informează că este a treia oară când apare o astfel de culegere de rugăciuni, destinată uzului personal, adică rugăciunilor particulare. Acatistul conţine Paraclisul Maicii Domnului, Acatistul Buneivestiri, Rugăciunile pregătitoare pentru Sfânta Împărtăşanie etc. Toate rugăciunile sunt într-o limbă română curată, clară, foarte accesibilă, fără abundenţă de slavonisme. Indicaţiile tipiconale şi unele scurte rugăciuni rostite doar de preot (ectenii) sunt în slavonă.

 

Formatul mic al cărţii este foarte plăcut şi a fost ales pentru ca aceasta să poată fi ţinută uşor în mâini, la citirea rugăciunilor, dar şi pentru a fi luată în călătorii. Acatistul de la Snagov este împodobit cu numeroase frontispicii, litere iniţiale şi gravuri în plină pagină cum sunt: Bunavestire, Învierea Domnului, Deisis (Mântuitorul pe tronul de judecată, având de-a dreapta pe Fecioara Maria, iar de-a stânga pe Sf. Ioan Botezătorul, ca mijlocitori pentru umanitate), Iisus Hristos-Pâinea vieţii (Mântuitorul Iisus Hristos reprezentat ca un copil, binecuvântând din potirul euharistic).

 

Ultima filă a Acatistului conţine o notiţă a tipografului numită colofon. În acesta, după ce îşi cere iertare pentru eventualele greşeli, el indică locul şi anul tipăririi cărţii.